UgensErhverv.dk

Butikskrigen mod svind

De ansatte skyld i over en tredjedel af butikssvindet

20-06-2005

De ansatte skyld i over en tredjedel af butikssvindet

Af Jørgen Hansen

Rundt om i verdens trælaster og byggemarkeder investeres massivt i ny teknologi som led i svindbekæmpelsen, og det har ført til et fald i det samlede svind, men nu rettes fokus i stadig højere grad mod, at selv om der investeres i almindelig svindbekæmpelse, er det
også nødvendigt at sikre sig mod tyveri fra de ansatte, for det udgør et stigende problem.

Ifølge den seneste udgave af European Retail Theft Barometer – ERTB er butikspersonalet således skyld i hele 36% af tyverierne.

Som følge af øgede investeringer i butikssikkerhedsteknologi er tallene omkring svind, dvs. tab ved kriminalitet og spild, for første gang i en årrække begyndt at falde, så de nu udgør 1,34% af omsætningen, men der er ingen tvivl om, at detailhandlen og altså også trælaster og byggemarkeder fortsat kæmper med personalekriminalitet, som trækker kurven i den forkerte retning, fortæller adm. direktør Jens Stilling, Chechpoint Systems Danmark.

Ifølge ERTB udgør kundetyveri godt nok fortsat den største del af det samlede svind, da kundetyverierne er på hele 48%, men personalekriminalitet er i det seneste år steget fra 28 til 29% og menes fortsat at være stigende.

Danmark kan formentlig nogenlunde sammenlignes med Norge, hvor personaletyveri ifølge ERTB tegner sig for 34%. På denne kedelige ’Top 10’ har Storbritannien længe toppet med 36,4%, som kan relateres til uhæderligt personale, men for første gang siden rapportens start er det nu Polen, et af de nye lande i EU, som topper kurven for personaletyveri med 38%.

Til gengæld er svind på grund af spild faldet til blot 16%, hvilket vil sige, at 84% af alt tab skyldes kriminalitet.

Kildesikrede produkter

- De nyeste tal er en barsk påmindelse om en tendens til uhæderlighed, men det har egentlig været erkendt længe, at sådan er det, og alle ved også, at en del af svindet skyldes de ansatte. Derfor er der investeret massivt i sikkerhedsudgifter, herunder til mærkning af produkter ved produktionen, også kaldet kildesikring, hvorved der monteres en sikkerhedsbrik ind i produktet eller dets emballage. Over halvdelen af alle europæiske detailhandlere modtager i dag kildesikrede produkter, og mange har påbegyndt et kildesikringsprogram, men der gøres til stadighed teknologiske landvindinger i kampen mod butikssvind, fortæller Jens Stilling.

Et godt værktøj

Firmaet har netop indgået et samarbejde med det amerikanske selskab Retail Expert omkring deres analyse-software NaviStor.

- Denne software, som er designet til at hjælpe med at undgå knaphedssituationer på basis af løbende reporter, er specielt effektiv som et redskab til at reducere svindet, da det kan afsløre tyveri blandt personalet ved kassen, og vi kan nu tilbyde totale svindbekæmpelsesløsninger, som både bekæmper internt og eksternt tyveri. Det vil utvivlsomt specielt være relevant for større kæder, hvor Jysk netop er ved at se på det. Det kan nu ikke kun være med til at bekæmpe svind. Systemet ser på samtlige transaktioner, der bliver foretaget, og det kan derfor også være et led i salgssituationen, hvor det kan være med til at give bedre kundeekspeditioner, da de enkelte tal kan analyseres, så det er muligt at se, hvad der er negativt og positivt, eksempelvis om der må returneres mange varer, og om der følger en ny vare med ved retursalg osv., fortæller Jens Stilling. Udgangspunktet er naturligvis den måde, medarbejderne i dag gør det på, og om det kan gøres bedre, hvilket således på flere måder kan være et godt værktøj til at opnå en bedre virksomhedsdrift.

ERTB-rapporten viser i øvrigt også, at der er stærkt stigende interesse for implementering af Radio Frekvens Identifikation – RFID.

Øget tv-overvågning

I Danmark har Dansk Handel & Service – DH&S netop foretaget den første kortlægning omkring udbredelsen af tv-overvågning, og den viser, at godt hver tredje butik tv-overvåger i en eller anden grad, og virksomhederne vurderer selv, at det medfører færre tyverier og mindre svind.

Samtidig vurderer butikkerne, at overvågningen er en ekstra sikkerhed for de ansatte, da der er en tendens til, at de butiksansatte i stigende grad overfaldes både fysisk og verbalt af kunderne.

Hvor DH&S vurderer, at tv-overvågning er en absolut positiv ting, har HK/Handel en anden opfattelse, da de ansatte ikke ved, hvor og hvor mange kameraer, der er sat op – de ansatte er ifølge HK/Handel under konstant overvågning og har ingen zoner, hvor de kan få sig noget privatliv og groft sagt har ’mulighed for at pille sig i næsen’.

Når det gælder digital tv-overvågning, er der udviklet ny special-software, hvor systemet er fuldt integreret med kassen, butikkens alarmsystem og varesikring, hvilket giver mulighed for at få udbytte af systemet uden selv at skulle bruge mange resurser på gennemgang af overvågningen.

Det anslås, at svindet i Danmark har en størrelsesorden på op til fem milliarder kroner om året.

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder