UgensErhverv.dk

Energireform for byggeriet

Nye tillæg til bygningsreglementerne har fokus på bygningers energieffektivitet

17-06-2005

Nye tillæg til bygningsreglementerne har fokus på bygningers energieffektivitet

Nu foreligger de nye skærpede krav til bygningers energimæssige effektivitet. Nogle af de væsentlige krav i reformen er indførelse af maksimal ramme for det samlede energiforbrug, energimærkning, lufttæthed, definitioner for lavenergihuse og mulighed for ophævelse af
tilslutningspligt til naturgas eller fjernvarmeforsyning. Kravene gælde udover nybyggeriet også ved større ombygninger.

Dansk Byggeri oplyser, at organisationen anser de nye bestemmelser som både realistiske og relevante.

Der bruges ca. 50 mia. kr. årligt til energi i forbindelse med benyttelse af bygninger. Undersøgelser har vist, at der er meget store muligheder for rentable energibesparelser.

Reformen er imidlertid ikke slutstenen på energibesparelser i byggeriet, men endnu et væsentligt skridt i en proces med det formål at reducere energibehovet. Af regeringens netop vedtagne handlingsplan fremgår det således, at der over en 8-årig periode skal spares 12% af den energi, der bruges i den samlede bygningsmasse.

De nye krav er fastlagt i tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 og i tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse. De to tillæg, som blev offentliggjort i går den 16. juni, træder i kraft den 1. januar 2006, men dog således, at de hidtidige bestemmelser kan anvendes frem til den 1. april 2006.

Dansk Byggeri har i forhandlingerne om de nye tillæg lagt vægt på, at byggeriet får en rimelig periode til at omstille sig til de nye krav, som er ganske vidtgående. Der er reelt tale om en reform baseret på et U-direktiv om bygningers energimæssige ydeevne. Reformen vil indebære en stor udfordring for byggeriets parter.

Tillæggene kan fra den 20. juni ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside www.ebst.dk
-jhan

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder