UgensErhverv.dk

Kampen om overlevelse

For mange byggemarkeder til for få kunder i Tyskland – lave fortjenstmargener for danske leverandører

17-06-2005

For mange byggemarkeder til for få kunder i Tyskland – lave fortjenstmargener for danske leverandører

Af Jørgen Hansen

Det er blevet hårde tider for byggemarkederne i Tyskland, hvor der er 14 store kæder plus talrige lokale, og de beklager sig over, at der er ca. 30% overkapacitet. Priserne står under stadigt pres, og blandt branchefolk er der enighed om, at situationen er så kritisk, at det er nødvendigt med en strukturtilpasning, og at nogle kæder ikke vil kunne overleve.

- Tyskland er blevet ’hjemmehåndværkerens’ paradis, for kunderne ombejles af de betrængte byggemarkedskæder med rabatter, aggressive annoncer m.v., siger sektorekspert Jørgen Schaarup, Generalkonsulatet Hamborg. Det betyder samtidig for de enkelte byggemarkeder, at de ikke tjener det, de burde gøre pr. enhed, når det skal være rentabelt.

Kædesavsmassakre

Det ansete tyske dagblad Die Welt bragte i foråret en længere gennemgang af situationen for de tyske byggemarkeder, hvor bladet havde talt med branchefolk, herunder topchefer fra flere af de helt store landsdækkende kæder, bl.a. den største, OBI, samt også førende konsulentfirmaer og branchens egen organisation, Deutscher Heimwerker-, Bau- und Gartenfachmärkte – BHB.

’Kettensägenmassaker’ – ’Kædesavsmassakre’ lød overskriften til artiklen.

I dag er der i Tyskland over 2500 byggemarkeder, og de har tilsammen et salgsareal på 11,8 mio. m2 med en gennemsnitlig størrelse på ca. 4700 m2, hvor hver tredje byggemarked er større end 7500 m2.

Det er markant anderledes end i flere af de øvrige store europæiske lande, hvor der har fundet en konsolidering sted.

Tyskland har således 50% mere salgsareal end England og hele 70% mere end Frankrig.
I årets første kvartal havde de tyske byggemarkeder et samlet salg på 3.849 mia. euro, 2,8% lavere end i samme kvartal sidste år, oplyser BHB. Der var specielt meget store tab i byggemarkedernes havecentre.

Obi og Hornbach spås de største chancer i kampen om at overleve, men hertil kommer formentlig også Bauhaus og Praktiker, der er datterselskab i Metro. Omkring den store lokale kæde i Hamburg, Max Bahr, spekuleres i et salg. Lederen Dirk Christian Möhrle erkendte, da kæden rundede de 125 år, at jubilæumsåret ikke helt gav den ønskede omsætning. I Nordtyskland står Max Bahr dog stærkt og er en profitabel forretning, så spekulationerne går på, at familien, der ejer Max Bahr, som har omkring 79 byggemarkeder med omsætning på ca. 814 mio. euro, vil kunne opnå en attraktiv salgspris.

- Her i Hamburgområdet har vi samtlige kæder, både de store landsdækkende som f.eks. Obi, Bauhaus, Hornbach og Hagebau, samt den store lokale kæde Max Bahr, hvortil kommer flere andre lokale kæder. For kæderne er et hovedkriterium lokal tilstedeværelse med et særdeles stort sortiment, hvor kunderne tilbydes meget lave priser. Da jeg var på den danske ambassade i Berlin, oplevede jeg Obis største byggemarked, der var gigantisk. Der var nærmest en folkeudflugt til byggemarkedet, som solgte simpelthen alt, inkl. kæledyr. Obi åbnede for nylig sit byggemarked nr. 500, og det omfatter ganske vist flere lande, men der er over 340 Obi-byggemarkeder alene i Tyskland.

Genforeningen

- Det store antal byggemarkeder i Tyskland hænger utvivlsomt, som så meget andet, sammen med genforeningen, som for alvor satte gang i hjulene, og derfor blev der foretaget en masse nyåbninger, hvor kæderne nu står med dette meget store ’apparat’ af en masse byggemarkeder, hvor konjunkturerne ikke har været med byggemarkederne som i flere andre lande. Derfor kunne vi i en hel måned se Praktiker tilbyde 20% rabat på alt i forretningerne dog undtagen dyrefoder, fortæller Jørgen Schaarup. Mange branchefolk mener ikke, at dette kan fortsætte, for der tjenes simpelthen ikke de
nødvendige penge.

- At byggemarkederne samlet havde omsætningsnedgang i første kvartal i år kan sådan set ikke undre, for det er ikke usædvanligt i tysk økonomi, hvor der de seneste mange år har været tilbagegang år for år. Det, der måske kan undre lidt, når byggemarkederne ikke har fremgang, er, at virkelig mange tyskere er nervøse for deres job, og her er mange arbejdsløse, så man skulle jo umiddelbart tro, at endnu flere valgte gør-det-selv arbejde i stedet for at anskaffe en dyr håndværker.

Uomgængeligt segment

- Denne hårde priskonkurrence betyder naturligvis også, at de tyske byggemarkeder er et vanskeligt afsætningssted for danske leverandører. Vi ser danske produkter på alle hylder i de tyske byggemarkeder, om end med en varierende intensitet, men der er ingen tvivl om, at danske produkter til tyske ’baumärkte’ må være indstillet på en endog særdeles hård priskonkurrence, og i den nuværende situation må leverandørerne indstille sig på beskedne fortjenstmargener ved salg til tyske kæder, indtil den ventede og nødvendige strukturtilpasning har fundet sted.

- Omvendt begrunder den store volumen og behovet for at placere sig på hylderne til bedre tider trods alt, at ’baumärkte’ er et uomgængeligt segment, der ikke bør negligeres, mener Jørgen Schaarup.

Generalkonsulatet Hamborg sender til september en rapport ud via Danmarks Eksportråds forlag om situationen blandt de tyske byggemarkeder, bl.a. med en præsentation af de 30 største kæder.

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder