UgensErhverv.dk
Havnearbejdernes hus

Havnearbejdernes hus

Domicil til shipping-virksomheder fortsætter rækken af Utzon-byggerier i Kalkbrænderihavnen.

17-06-2005

Domicil til shipping-virksomheder fortsætter rækken af Utzon-byggerier i Kalkbrænderihavnen

Af Niels Nielsen


Opførelsen af domicilet Harbour House er det femte i rækken af Utzon-byggerier i bunden af Kalkbrænderihavnen i København. Bygningen ligger nord for Paustians Møbelhus på en grund, der tidligere husede virksomheden Unionkul.

Harbour House er fællesdomicil for tre shipping-virksomheder med erhvervsaktiviteter i Frihavnen øst for Kalkbrænderihavnen. Det afspejles i bygningen, der i langt højere grad end nabobyggerierne åbner sig mod havnens omgivelser.

Tydeligst ud mod Kalkbrænderihavnens idylliske lystbådehavn, hvor den hesteskoformede bygning indbyder folk på kajen til at tage ophold på trappetrinene, der leder op til et hævet offentligt gårdrum mellem to kontorfløje.

Men Harbour House åbner sig også på østsiden. Modsat de tidligere Utzon-byggerier, der konsekvent lukker af mod den trafikerede Sundkrogsgade med små kvadratiske vindueshuller og indgang fra havnesiden.

Harbour House entreres derimod direkte fra Sundkrogsgade, hvor en monumental midterportal byder velkommen med store glaspartier og fremskudte søjler.

På østsiden findes også de to største af husets i alt ni små tagterrasser. En særlig detalje ved Harbour House, der i detaljen adskiller bygningen fra de fire øvrige Utzon-byggerier, og gør det muligt for virksomhederne at følge deres skibe i havnen uden at skulle forlade kontoret.

Læs mere om Harbour Haouse og byggerierne i Kalkbrænderihanven i seneste udgave af fagbladet Byggeri nr.5-2005.

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder