UgensErhverv.dk
Varmeforbrug kan nedsættes 32 procent

Varmeforbrug kan nedsættes 32 procent

Undersøgelse sætter tal på energibesparelse ved efterisolering og udskiftning af vinduer.

16-06-2005

Undersøgelse sætter tal på energibesparelse ved efterisolering og udskiftning af vinduer

Det er muligt at spare op til 32% af varmeforbruget i de danske boliger ved at udskifte vinduer og efterisolere de dårligste ydervægge, gulve og tage.

Det viser en vurdering, som seniorforsker Kim Wittchen, SBi, har foretaget på baggrund af oplysninger fra BBR-registret og Energimærkningsordningen.

Kim Wittchen har beregnet, at der på landsplan kan spares mere end 30 Peta-Joule om året, og det svarer til afbrænding af 830 mio. liter fyringsolie. Og det er endda ifølge SBi et forsigtigt skøn. Han har kun medregnet forbedringer af de dårligste konstruktioner (med U-værdi over 1,0 W/m2K) og ikke medtaget besparelser, som kræver mere omfattende ombygning.

SBi-forskeren oplyser, at potentialet for energibesparelser er størst for parcelhuse, fordi de udgør næsten halvdelen af det samlede boligareal i Danmark.

I den enkelte bolig kan de største energibesparelser opnås i de ældste huse opført før 1930. Her er uisolerede ydervægge årsag til det største varmetab, som ofte kan nedsættes væsentligt ved efterisolering, f.eks. indblæsning af isoleringsmateriale i hulmure.

- Udskiftning af vinduer er en anden meget effektiv metode til at nedsætte varmeforbruget i både ældre og nyere boliger, oplyser Kim Wittchen.

- I 80% af vinduesarealet i danske boliger sidder enten termoruder eller vinduer med ét lag glas og forsatsruder. Ved at skifte til nye lavenergiruder kan varmetabet nedsættes meget.

- tm,nn

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 49/2023 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 49/2023 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Vildt - Vildt - Vildt!

Vildt - Vildt - Vildt!

Dansk Folkepartis skattepolitiske ordfører er rystet over enormt millionbeløb til Skatteministeriets anvendelse af Kammeradvokaten i forbindelse med udarbejdelsen af det nye ejendomsskattesystem

Renovering bliver en guldgrube for de mindre byggevirksomheder

Renovering bliver en guldgrube for de mindre byggevirksomheder

Genbrug af materialer og renoveringer og bliver i stigende grad et alternativ til nedrivning og nybyggeri

Hvem har ansvaret ved PCB-forurening i bygninger?

Hvem har ansvaret ved PCB-forurening i bygninger?

Selvom stoffet PCB har været forbudt i byggematerialer siden 1977, så er det stadigt lovpligtigt at screene for stoffet, ligesom der gælder strenge regler for håndtering og bortskaffelse