UgensErhverv.dk

Stadig for meget administration

Det går for langsomt med at lette byggebranchens administrative byrder, mener Dansk Byggeri.

16-06-2005

En af regeringens målsætninger er at nedbringe virksomhedernes administrative byrder med op til 25 pct. inden år 2010. Foruden de byrder, som rammer virksomhederne bredt, har byggeriet ekstra byrder på 120 mio. kr. takket være den nuværende byggelovgivningen. Dem bør man tage fat på at reducere, mener Dansk Byggeri, der nu vil have sat turbo på de lovede lettelser.

- Det er ærgerligt, at regeringens flotte mål endnu ikke er blevet omsat til konkrete lettelser, som bygge- og anlægsvirksomhederne kan mærke i dagligdagen.
Der er dog grund til at håbe, at der inden for de kommende år vil ske lettelser, og der er en række initiativer i støbeskeen. Blandt andet diskuterer vi, hvordan byggesagsbehandlingen kan optimeres, ligesom også bygningsreglementet bliver gennemgået med en tættekam for at finde muligheder for mærkbare forenklinger, siger konsulent Anders Frederik Gjesing fra Dansk Byggeri.

- Det vil det være et stort skridt fremad, hvis der sker en mentalitetsændring, så byggesagsbehandlingen i højere grad vil blive opfattet som en serviceopgave frem for en strengt formaliseret kontrolopgave, siger Anders Frederik, der dog også roser Erhvervs- og Byggestyrelsen for at udvise et stort engagement på området

- mir

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Sådan er Lemvigh-Müller blevet klar til den bæredygtige omstilling

Sådan er Lemvigh-Müller blevet klar til den bæredygtige omstilling

Hvordan kommer man i gang med den bæredygtige omstilling som virksomhed i byggebranchen? Det og mange andre spørgsmål gav bæredygtighedschef i Lemvigh-Müller, Pernille Kiær svar på i seneste udgave af BygTek Live. Se eller gense det her

Vrede underleverandører fik ingen betaling: Muffbyg er gået konkurs

Vrede underleverandører fik ingen betaling: Muffbyg er gået konkurs

120 medarbejdere mister jobbet ved konkursen, der kommer efter længere tids skriverier i pressen om udeblevne udbetalinger, og flere underleverandører står nu til at få en lang næse

Konkurser i byggeriet (Uge 12/2023 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 12/2023 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Stram Finanslov skærper krigen mod inflationen

Stram Finanslov skærper krigen mod inflationen

Men som helhed er dansk økonomi bomstærk, og statskassen er fyldt op over alle kanter