UgensErhverv.dk

Nyt forum for skorstene

Det nye Skorstensforum skal give de danske producenter mere indflydelse på regler og lovgivning.

14-06-2005

Det skal være slut med ikke at have nogen indflydelse på de regler og love, som vedtages for skorstensområdet. Derfor har branchen nu dannet Skorstensforum, der skal skabe fælles fodslag blandt de danske skorstensproducenter overfor myndighederne.

- Skorstensforum skal være branchens talerør overfor myndighederne og samtidig en seriøs samarbejdspartner, som myndighederne kan spille bold op ad, siger Michael Strøm fra Kierulff.

For det nye forum gælder det om, at skabe en fælles forståelse i branchen af, hvad de nye krav til CE-mærkning betyder i praksis, om at holde et højt dansk sikkerhedsniveau, og om branchen lærer af hinanden.

- Vi skal kunne meget mere med skorstene i dag end for 10 år siden. En skorsten er ikke bare et stykke stålrør, men et teknologisk produkt i hastig udvikling. I Skorstensforum kan vi påvirke udviklingen og få de informationer vi har behov for. Vi tror, at vores konkurrenter kan bibringe os noget positivt, og det er guld værd at have et formelt forum, hvor vi kan snakke med myndigheder, godkendelsesinstanser og prøvningsinstitutter, siger Michael Strøm.

Det nye forum har allerede sat sit første fingeraftryk på et tillæg til Bygningsreglementet omkring krav til den udvendige temperatur på skorstene. Selve Den europæiske standard, som tillægget er skrevet til, blev udarbejdet før Skorstensforum blev dannet og branchen havde derfor ingen indflydelse på standarderne.

- mir

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder