UgensErhverv.dk

Tilfredshed med energispareplan

Regeringens handlingsplan for energibesparelser i byggeriet bliver positivt af Dansk Byggeri

14-06-2005

Bygningernes energiforbrug skal reduceres og folketinget er netop blevet enige om en handlingsplan for området. Grundtanken er, at der i videst muligt omfang skal gennemføres bygningsforbedringer, der giver så store energibesparelser, at de tjener sig selv hjem over en kort årrække.
Den endelige handlingsplan er endda mere ambitiøs en oprindeligt foreslået, og det møder tilfredshed hos bl.a. Dansk Byggeri.

- Vi er tilfredse med, at målsætningen er blevet skærpet, således at der over et 8-årig periode vil skulle spares 12 pct. i stedet for de 8 pct., som var indeholdt i udkastet til handlingsplanen, siger direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, som henviser til, at næsten halvdelen af det samlede energiforbrug i Danmark er knyttet til benyttelse af bygninger.

Samtidig noterer Dansk Byggeri med tilfredshed, at staten har valgt at gå forrest ved at forpligtige sig til at gennemføre forbedringer, der kan tjene sig hjem på 5 år, i egne bygninger. Samtidig vil regeringen også drøfte med kommunerne og de kommende storregioner, at de gennemfører tilsvarende forbedringer i de kommunale bygninger.
Dermed er der øget sandsynlighed for at de private bygningsejere også vil gå i gang med forbedringer, mener Dansk Byggeri.

- mir

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder