UgensErhverv.dk

Indsats mod byggeskader virker

I 1996 var 25 pct. af husene plaget af alvorlige svigt og skader. I dag er det kun 4 pct.

09-06-2005

Igen kan Byggeskadefondene melde om et fald i registrerede skader. Gennem årene har skadetallet været for nedadgående.
I 1996 blev der registreret væsentlige svigt og skader i 28 pct. ud af i alt 672 byggesager, mens tallet i 2004 var faldet til 4 pct. ud af 465 sager.

- Der er grund til at fremhæve den målrettede indsats der er blevet gjort i de senere år for at komme alvorlige svigt til livs. Den gentagne kritik og opmærksomheden på byggeriets kvalitet er blevet noteret i branchen, hvor det kan konstatere at kvalitetssikringen og de hertil udviklede værktøjer fungerer. Tallene fra Byggeskadefondene dokumenterer, at den nødvendige indsats for at løfte kvaliteten virker efter sin hensigt, siger chefkonsulent Niels Strange, Dansk Byggeri, i en kommentar til oplysningerne fra Byggeskadefondene.

- Vi bør naturligvis fortsætte det effektfulde arbejde, så de opnåede resultater i kampen mod svigt og skader ikke alene fastholdes men søges yderligere reduceret i de kommende år. Der skal også noteres, at en positiv effekt ved disse aktiviteter er, at det naturligt vil få en afsmittende effekt på det byggeri, som ikke er omfattet af byggeskadefondenes ansvarsområde, påpeger Niels Strange.

Dansk Byggeri har selv lanceret egne værktøjer, som har bidraget til at løfte kvaliteten. Det drejer sig om internetportal www.bygviden.dk samt med distribuering af viden gennem Byg-Erfa blade og i de faglige sektioner.

- mir

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 15/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 15/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Storstrømsentreprenør dømt for lønsvindel i stor skala

Storstrømsentreprenør dømt for lønsvindel i stor skala

Skandale efter skandale på byggeriet af den nye Storstrømsbro har ikke fået politikerne til at skride ind med de nødvendige sanktioner

Rotter klarer sig fint i defekte kloakstikledninger

Rotter klarer sig fint i defekte kloakstikledninger

Der er cirka fire millioner stikledninger. ERFA-gruppe foreslår obligatorisk tv-inspektion af kloakken ved hussalg

Små virksomheder kan få støtte til diagnose-elever

Små virksomheder kan få støtte til diagnose-elever

Den manglende autoritet og disciplin i folkeskolen forplanter sig nu til virksomhederne, der overtager de unges videre uddannelse