UgensErhverv.dk

Nye muligheder for vækst

Ny strategi sikrer byggematerialeleverandør bedre indtjening

07-06-2005

Ny strategi sikrer byggematerialeleverandør bedre indtjening

Af Jørgen Hansen

En ny og mere aggressiv strategi skal i de kommende år styrke Carl F’s position på markedet for beslag og værktøj til håndværkere, entreprenører og producenter af byggematerialer, ligesom der planlægges en række nye koncepter og tiltag, som forstærker indsatsen over for nye kundegrupper i såvel Danmark som udlandet.

- Vi kan glæde os over, at den nye strategi allerede har givet resultat i form af en øget omsætning og en bedre indtjening, og dette arbejde vil blive yderligere forstærket. Vi retter fokus specifikt på de mest interessante markeder, og det gælder eksempelvis låse- og sikringsmarkedet, hvor vi mener, at der er et stort potentiale i projektmarkedet. Vi har for så vidt altid været inde i billedet, når det gælder de lidt dyrere byggerier, men her vil vi fremover forstærke indsatsen, og vi vil udvikle nogle nye tiltag, hvor vi yderligere understøtter arkitekt- og entreprenør-indsatsen, oplyser koncerndirektør Hans Christian Petersen, Carl F Gruppen, der har hovedsæde i Ballerup.

Carl F blev for alvor en international aktør sidste år, da virksomheden blev fusioneret med d line international, og efter sammenlægningen står virksomheden stærkt på verdensmarkedet, hvor efterspørgslen efter produkter i alle prisklasser – fra dyre Arne Jacobsen-greb til Kina-sourcede produkter, stiger konstant. Nu kan Carl F matche efterspørgslen ikke bare i Danmark og Norden, men i hele verden.

Det er beslag, der er Carl F’s styrke, men virksomheden er også en af de førende leverandører inden for værktøj, sikkerhedsprodukter og befæstelse til den danske byggebranche og industrien.

Nordisk fremstød

- Den nye strategiplan, vi har udarbejdet, og som løber frem til 2008, fokuserer blandt andet på design- og sikkerhedsprodukter, sourcing samt Carl F i Norden. I strategien ligger, at vi fremover betragter Norden som et hjemmemarked, fordi Danmark alene er blevet for lille. Derfor sker der i år et markant nordisk fremstød samtidig med, at Egland, Tyskland, Irland, Østrig, Schweiz, Holland og det øvrige Mellemeuropa bliver kraftigt opprioriteret. Vi vil især satse på at udbrede kendskabet til d line Total Solution-serien, Carl F 2000 beslag-serien, Evva låsesystemer og Salto adgangskontrol samt designgreb.

Sideløbende vil områderne salg, markedsføring, rådgivning, produktudvikling og sourcing blive styrket, fastslår Hans Christian Petersen.

Da fremtidens vækst ligger på de udenlandske markeder, arbejder Carl F Gruppens selskaber målrettet mod at få solidt internationalt fodfæste. Udover af Carl F har fusioneret med d line international har Junget A/S intensiveret sine aktiviteter i Østeuropa og Asien. Det engelske selskab Carl F. Petersen Ltd. Er dog fortsat en national virksomhed.

Samtidig knytter selskaberne sine udenlandske leverandører og distributører tættere til sig, og der sources stadig flere produkter i Fjernøsten

Virksomheden er allerede langt fremme i forhold til at udvikle produkter og få dem produceret i eksempelvis Indien, Kina og Taiwan. På det danske marked blev 2004 gennembrudsåret for Evva og Salto, der nu har en solid position på projektmarkedet, fordi Carl F’s sikringspartnere, låsesmedene, har taget produkterne til sig.

Bedre resultat

Carl F Gruppen omsatte i 2004 for 931 mio. kr., hvilket er en stigning på 88,2 mio. kr. i forhold til året før.

Gruppens resultat før skat blev 19,4 mio. kr. mod 34,6 mio. kr. året før, men 2003 var også påvirket af salget af selskabets domicilejendom i Valby.

Gruppens resultat før skat for 2003 fraset denne gevinst var et underskud på 2,1 mio. kr. Det driftsmæssige resultat af Gruppens aktiviteter i 2004 blev således signifikant forbedret.

Det er altafgørende til stadighed at fastholde en offensiv strategi, der bibringer værdi for såvel kunder som leverandører med henblik på at fastholde og udbygge en god markedsposition, og vi vil fastholde og videreudvikle Gruppens værdi gennem de fremadrettede strategier og handlingsplaner, der er udviklet i 2004, fastslår Hans Christian Petersen.
Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder