UgensErhverv.dk

Årets Konkurrenceredegørelse – 2005

Hele 467 sider over 15 kapitler er det blevet til denne gang.

06-06-2005

Hele 467 sider over 15 kapitler er det blevet til denne gang.

Her vil vi se lidt på afsnit 7, der omhandler byggematerialer - bragt under titlen En effektiv distribution af byggevarer.

Der indledes traditionelt med at konstatere, at det er dyrere at bygge i Danmark, end lande vi normalt sammenligner os med.

Ikke et ord om kvalitet eller omkostninger på moms, løn, skat og miljø.

Konkurrencestyrelsen fastslår, at konkurrencen stadig fungerer dårligt og begrunder det i væsentlig grad i distribution og handel.

Engrosleddets høje service, der er indregnet i varens pris, fremhæves som en årsag, idet aftagerne så ikke har fordel af at forbedre egen logistik og indkøb.

Nogen uden for Konkurrencestyrelsens regi ville måske udlægge det som, at de ydelser, grossisten gav, rigeligt var dækket af de omkostninger, håndværkeren ville få ved selv at lagerføre, rådgive og transportere.

Rabatterne på byggevarer angives i afsnittet til 30 – 60%, hvilket skulle give risiko for loyalitet og troskab ved materialevalg. Det må være tal alene for Konkurrencestyrelsens regning.

At håndværkerne bruger de høje listepriser som grundlag for fakturering, har styrelsen en løsning på. I fremtiden skal en regning opdeles, så kunden kan se alle poster med, hvad der er medgået, samt hvilken avance håndværkeren har haft på de enkelte materialer.

Ugens Erhverv spurgte direkte Konkurrencestyrelsens direktør Finn Lauritzen om, hvordan dette punkt skulle praktiseres… "det ved jeg ikke i dag, men der skal skabes en ramme i samarbejde med Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggende".

I dag er der ikke gældende regler for, at kunden har krav på at få oplyst de faktiske indkøbspriser og avancer for de anvendte byggematerialer forud for købet. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender er undervejs med et lovændringsforslag omkring markedsføringsloven og prismærkningsloven, der bl.a. vil føre til en sammenskrivning af de to love i en, så muligheden er i lovgivning.

Den borgerlige regering er igen på vej i planøkonomiske tanker.
-po

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder