UgensErhverv.dk

Markedskræfter bedre end nye indgreb

I den årlige konkurrenceredegørelse varsler Konkurrencestyrelsen en række indgreb.

06-06-2005

I den årlige konkurrenceredegørelse varsler Konkurrencestyrelsen en række indgreb, som skal få priserne på byggematerialer ned. Konkurrencemyndigheden har denne gang særligt studeret brugen af rabatter og den nøglefunktion, som handelsleddet indtager.

I Byggematerialeindustrien, BI, som er en del af Dansk Industri, advarer branchedirektør Christian Lerche mod Konkurrencestyrelsens planer.

- Styrelsens tanker om nye indgreb, påbud og lovændringer er helt unødvendige. I stedet skal man give branchens aktører mulighed for at kæmpe de magtkampe til ende, som foregår netop nu, siger Christian Lerche.

- Konkurrencestyrelsen peger i sine analyser - med tilfredshed - selv på, at markedskræfterne har ført til en helt ny pris- og konkurrencesituation for gør-det-selv varerne i byggemarkederne, hvor nye lavpriskæder har presset priserne ned. Her er det hverken den ene eller anden myndigheds initiativer, som har spillet en rolle, hvilket Konkurrencestyrelsen jo klart anerkender i redegørelsen, siger Christian Lerche.

Byggematerialeindustrien peger på tre klare udviklingstendenser på det professionelle marked:

* Handelsvirksomhederne har på stribe varslet en markant reduktion blandt de traditionelle leverandører for at få lavere priser og bedre vilkår. Det vil give nye leverandører mulighed for at komme indenfor, men det kan samtidig tvinge de fravalgte leverandører til at finde nye veje til slutkunderne.

* De største entreprenører er begyndt at kræve centrale indkøbsaftaler og bedre logistik af deres leverandører. Kombineret med en generel trimning af byggeprocesserne, vil det presse priser og omkostninger ned.

* Endelig er vi vidner til en ny industrialisering af byggeriet, hvor udenlandsk ejede entreprenører importerer komplette byggeelementer til deres danske byggerier, de danske producenter finder sammen om nye byggesystemer, og bygherrerne køber typehuse eller boligejendomme med en stor del præfabrikation. Ud over lavere byggeomkostninger kan det samtidig give større effektivitet og højere kvalitet i byggeriet.

- Jeg er helt sikker på, at disse stærke kræfter kan få en langt større effekt end Konkurrencestyrelsens indgreb og aktioner, siger branchedirektør Christian Lerche, Byggematerialeindustrien, BI.

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder