UgensErhverv.dk

Byggeerhvervet tager ansvar for udvikling

Fælles indsats mod fejl og mangler i byggeriet

06-06-2005

Handlingsplan mod fejl og mangler har Dansk Byggeris aftryk. Den bygger
videre på den professionalisering, som byggeerhvervet har taget ansvar for
og støtter de initiativer, som er i gang for at forbedre kvaliteten og
imødegå svigt i byggeprocessen

- Vi har over en tiårig periode været vidne til en meget betydelig selvkritik og et stort ønske i byggeriets egne rækker om at få gjort noget ved de problemer, som erhvervet har stået midt i. Vi har lyttet til kritikken, virksomhederne har handlet, og der er taget hul på mange af de initiativer, som nu er nedfældet i byggehandlingsplanen, siger direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) kortlagde for et lille års tid siden omfanget af svigt i byggeprocessen. Ifølge analysen er de årlige omkostninger forbundet med fejl og mangler i byggeprocessen ca. 12 mia. kr., hvilket svarer til 10 pct. af sektorens samlede produktionsværdi SBIs undersøgelse er efterfølgende fulgt op af en analyse fra BYG DTU, der fastslår at svigt i et konkret byggeprocessen her et omfang på 8 pct. af produktionsværdien. Der er altså et betragteligt økonomisk potentiale, såfremt omfanget af fejl og mangler i byggeprocessen kan reduceres.
Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen har på den baggrund opfordret
byggeriets parter til at udarbejde en samlet handlingsplan for indsatsen mod fejl og mangler.

Resultatet er en handlingsplan med otte konkrete initiativer formuleret af byggeriets egne organisationer, som også er ansvarlige for deres gennemførelse.

- Vi har lagt vores erfaringer ind i arbejdet. De udførende i byggeerhvervet er blevet stadig bedre og mere professionel i deres organisering og i samarbejdet med andre af byggeriets parter. Og frem for alt er der kommet fokus på kvalitetssikring og videnopsamling.

- Det betyder ikke, at vi er ved vejs ende. Der er i den handlingsplan, som
nu er lagt frem, sat en dagsorden for de udfordringer, som vi sammen med
byggeriets leverandører, rådgivere, kunder, medarbejdere og myndigheder
skal have løst. Og jeg glæder mig over, at vi her har fået en handlingsplan, som forfatterne forventer kommer i gang inden sommeren 2005.

Det er ifølge Michael H. Nielsen en anerkendelse af den vilje og handlekraft som byggeriets allerede har vist.

- Vi er ikke et erhverv, som har behov for politiske syltekrukker, og derfor har ti års massiv kritik også ført til at store dele af erhvervet har engageret sig i kampen for at højne erhvervets anseelse. Aktuelle tal fra Byggeskadefondene taler sit klare sprog: Hvor vi i dag har alvorlige svigt og mangler i 4 pct. af de nye bebyggelser så havde vi i 1996 alvorlige svigt og mangler i mere end hver fjerde bebyggelse. Det vidner om en markant og meget positiv udvikling, slutter Michael H. Nielsen.
-jhan

Brochurer

 • anVærktøj

  anVærktøj

  Måleudstyr

 • P.Olesen A/S

  P.Olesen A/S

  Nedbrydning og Miljøsanering

 • Ecophon

  Ecophon

  Akustiske loftsystemer der sikrer god lyd og økonomiske løsninger

 • BOXIT

  BOXIT

  Få Xtra tid, når du flytter. Flyttebox / Flyttecontainer

 • Ikast Design Doors

  Ikast Design Doors

  Individuel design og høj kvalitet til indvendige døre – dansk producerede

 • VinduesIndustrien

  VinduesIndustrien

  Quickguide – Vinduer – VinduesIndustriens oversigt over love og regler

 • BG Byggros

  BG Byggros

  Guide og inspiration til valg af grønne tage og taghaver

 • Global Tools

  Global Tools

  online leverandør af værktøj i høj kvalitet til billige priser

 • Scantruck

  Scantruck

  Danmarks største udbyder af entreprenørmateriel, teleskoplæssere og kraner

 • Ejot Danmark

  Ejot Danmark

  Professionelle befæstigelse og fastgørelsesprodukter

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder