UgensErhverv.dk

På vej mod byggeriets nye visioner

Der er nu taget hul på arbejdet med de næste 15 års udvikling af byggebranchen.

01-06-2005

Atten vise mænd og kvinder fra byggebranchen har fået til opgave at kigge i krystalkuglen og udstikke en kurs for den retning branchen skal bevæge sig de næste 15 år.
De skal finde ud af hvilke tendenser byggeriet bør forholde sig til at være konkurrencedygtigt i fremtiden, hvor stigende kundekrav og skærpet international konkurrence bliver noget af det væsentligste, som byggeriet skal forholde sig til.
De atten byggeaktører udgør en visionsgruppe og gruppen holdt sit første møde hos Erhvervs- og Byggestyrelsen i mandags.

- I byggeriet er der en stigende erkendelse af behovet for nytænkning. En fælles vision for byggeriets fremtid kan give retning og være drivkraft for en forandring, som kan gøre byggeriet i stand til at skabe høj værdi for kunderne og være i front i den internationale konkurrence om 10-15 år, siger Charlotte Münter, direktør i Erhvervs- og Byggestyrelsen og formand for visionsgruppen.

- Vi har store forventninger til visionsgruppen. Vi har samlet en gruppe af folk, der kan tænke anderledes og fremsynet. Vi håber på en ambitiøs vision, der udfordrer på tværs af byggeriet - og gerne ud over den traditionelle opfattelse af branchen. Hvis intelligente og højteknologiske bygninger er fremtiden, er der måske en del IT-virksomheder, der i 2020 opfatter sig selv som en integreret del af byggeriet, siger Charlotte Münter.

Visionsgruppen skal mødes yderligere tre gange i løbet af 2005, og det forventes, at der ligger en færdig vision ved udgangen af året.

Visionen skal kunne bruges af virksomheder i byggeriet, når den strategiske retning for virksomheden skal lægges. Samtidig skal visionen være et pejlemærke, som den offentlige sektor kan indrette rammebetingelser efter.

- mir

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 12/2023 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 12/2023 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Damage control på boligmarkedet

Damage control på boligmarkedet

Efter at boligpriserne ramte toppen i midten af 2022, er de nu næsten tilbage på niveau som i slutningen af 2020

Kontrol af social dumping sender næsten to milliarder i statskassen

Kontrol af social dumping sender næsten to milliarder i statskassen

Siden 2015 har indsatsen resulteret i opkrævninger for knap 1,9 milliarder kroner. Sidste år alene 300 millioner kroner

Stort tillæg: Bliv klædt på til Byggeri'23 i det nye nummer af BygTek

Stort tillæg: Bliv klædt på til Byggeri'23 i det nye nummer af BygTek

Få et komplet overblik over alle stande og læs om alt det nye på årets byggerimesse, som har været fem år undervejs