UgensErhverv.dk
3D snart hverdag

3D snart hverdag

Om få år projekteres bygninger i objekt-baserede 3D-modeller.

26-05-2005

Om få år projekteres bygninger i objekt-baserede 3D-modeller

Da software-producenten Autodesk dette forår præsenterede seneste version af AutoCAD, version 2006, lød konstateringen, at brugerne 80 procent af tiden udelukkende arbejder i 2D. Et faktum, der har medført, at det i høj grad er 2D-tegneredskaberne, som er udviklet i den seneste version af den populære CAD-software.

Alligevel følger Autodesk ligesom de øvrige software-producenter intentionerne bag regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri, hvor der ved statslige byggerier fra år 2007 stilles krav om, at alle byggedata håndteres digitalt. Herunder at projekteringen foregår i objekt-baseret 3D.

Det vil sige, at den digitale fremstilling af bygningen er mere end blot end en geometrisk afbildning. Bygningens enkeltdele er intelligente. De kender så at sige deres plads i helheden. En dør ved den er en dør, og defineres udover de faktuelle mål i tre dimensioner også ud fra type, materialeegenskaber m.m.

Visionen er, at alle informationer om en bygning samles i én fil, der anvendes i hele bygningens levetid fra projekteringen over varmetabsberegninger og pris-kalkulationer til selve opførelsesprocessen og ikke mindst den efterfølgende drift og vedligeholdelse.

Med et billede fra biologiens verden: en slags bygningens ’DNA-profil’. I CAD-terminologien forkortes det ’BIM’, der står for ’Building Information Model’; samt ’BLM’, som betyder ’Building Lifecycle Management’.

- nn

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder