UgensErhverv.dk

Tagpappet tager revanche

I mange år blev det betragtet som andenrangs, men nu marcherer pappet fremad på de danske tage.

25-05-2005

Balladen toppede i 70’erne. Massevis af utætte tage var resultatet af dårlige konstruktioner og branchens jagt på hurtige penge. Det sled på tagpappets omdømme, og et tagpaptag blev betragtet som et problemtag med en kort levetid. Men den opfattelse hører nu til i historiebøgerne.

I år fejrer Danske Tagdækkermestres Brancheforening (DTB) 30 års jubilæum, og det sker med et hip hip hurra, og ih-hvor-går-det-godt, for DTB kan konstatere, at fordommene mod paptagene i dag er vendt.
Der er nu stadigt flere, der vælger et tagpaptag, når huset skal have ’overfrakke’.

- Vi kan mærke, at tagpappet har genvundet meget af sit tabte renomme, så der i dag bygges mange nye huse, hvor der vælges et tag med tagpap. Det er især inden for sommerhuse og institutioner, hvor der bygges med tagpap, siger Palle Nyholm Thomsen, formand for DTB. Sommerhusene får en helt tæt og let tagkonstruktion, der er ideel til livet tæt på havet, og institutionerne udnytter især tagpappets muligheder for at bygge tage med lave hældningsgrader.

- I 70’erne kaldte Gud og hvermand sig for tagdækker, og der blev lavet rigtig meget tag, der næppe kunne holde mere end 10 år. Der var også mange dårlige tagkonstruktioner, hvor det faktisk ikke var tagpappets skyld, at taget ikke kunne holde. Det kunne være dårlige undertagsmaterialer, der bulede op og ødelagde tagpappet, eller de helt flade tage, hvor vandet fik lov at stå. Men det var tagpappet, der fik skylden for det ødelagte tag. I dag bruger man bedre undertage, man er gået væk fra de helt flade tage, og så har man fået tagpap, der er af stærkere kvalitet end dengang, fortæller Palle Nyholm Thomsen om baggrunden for materialets fornyede vækst på de danske tage.

Stærkt og med muligheder
I dag vurderer Palle Nyholm Thomsen, at holdbarheden for et tagpaptag er på 30-35 år og dermed tæt på tegltagenes. Tagpaptaget er ikke billigere at lægge end tegltaget, først og fremmest fordi selv undertaget er dyrt. Undertaget kan dog ’genbruges’, hvis tagpappet skal fornys med et lag ovenpå det gamle, og tagpappet giver nye konstruktionsmuligheder.

- Der er flere og flere arkitekter, som har fået øjnene op for de mange muligheder, der er med tagpap. Der kan meget nemmere og billigere laves buede tagløsninger, og der kan laves tage med betydeligt lavere hældning end med andre tagtyper. Det giver en ny arkitektonisk frihed til at lave huse med et individuelt udseende, siger Palle Nyholm Thomsen.

Et tegltag må generelt ikke have en hældningsgrad på under 25-40 grader og et eternit tag på 14-18 grader afhængigt af de valgte tagprodukter. Et tagpaptag må ikke være helt fladt, men kan dog nøjes med et fald helt ned på 2,5 cm per meter tagflade, og det kan gives mange forskellige udformninger.

- Selv om tagpap er velegnet til næsten flade tage, så er de mest populære tagpaptage dem med 12-13 graders hældning og helt op til 45 grader. Det er tage, hvor der også kunne vælges andre tagtyper, men hvor tagppappet er det foretrukne valg. Rigtig populært for tiden er det skifersorte og kulsorte tagpap med listedækning af trekantede pyntelister, siger Palle Nyholm Thomsen.
Tidligere tiders grønne og røde tagpaptage er ifølge ham ikke det store hit, både fordi sort er tidens modefarve, og fordi farverne på tagpappet havde svært ved at holde sig klare gennem årene.

Garantifonden bugner med penge
At kvaliteten vitterligt er løftet, kan aflæses i statistikken fra DTB’s garantifond. Det er den, der skal udbetale penge i tilfælde af tagskader, men der har ikke været lindet på låget til pengekassen i 10 år.

- Der har ikke været en eneste sag, som vi har skullet tage stilling til. Det mener vi er udtryk for, at tagbranchen er inde i en positiv udvikling, fordi vi gennem de sidste 30 år har satset på det professionelle håndværk og gode garantiordninger, siger Palle Nyholm Thomsen, der vurderer, at DTB har 25-30 procent af de virksomheder, der udfører tagdækningsarbejde med tagpap, som medlemmer.

- Vi har i øjeblikket en stigende markedsandel af det udførte tagarbejde med tagpap. Vi har på nuværende tidspunkt 22 medlemmer, og der er i øjeblikket fem nye firmaer, der søger om indmeldelse, siger Palle Nyholm Thomsen og oplyser, at der er en del forskellige kriterier, der skal opfyldes for at kunne blive optaget som medlem.

- Firmaets økonomi skal være i orden, og vi vil se nogle af de tage, det har udført, så vi kan sikre os, at håndværket er i orden, inden vi optager det som medlem, slutter Palle Nyholm Thomsen.

- mir

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 15/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 15/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Storstrømsentreprenør dømt for lønsvindel i stor skala

Storstrømsentreprenør dømt for lønsvindel i stor skala

Skandale efter skandale på byggeriet af den nye Storstrømsbro har ikke fået politikerne til at skride ind med de nødvendige sanktioner

Rotter klarer sig fint i defekte kloakstikledninger

Rotter klarer sig fint i defekte kloakstikledninger

Der er cirka fire millioner stikledninger. ERFA-gruppe foreslår obligatorisk tv-inspektion af kloakken ved hussalg

Små virksomheder kan få støtte til diagnose-elever

Små virksomheder kan få støtte til diagnose-elever

Den manglende autoritet og disciplin i folkeskolen forplanter sig nu til virksomhederne, der overtager de unges videre uddannelse