UgensErhverv.dk

Skal netværke sig til kommunale ordrer

Fremtidens opgaver for kommunerne bliver større og kræver dermed større leverandører, men det overser SMV´erne.

23-05-2005

Kommunerne bliver større, når kommunalreformen slår igennem, og det får konsekvenser for de ordrer, som kommunerne fremover udbyder.
De bliver større, hvis man spørger kommunerne selv, men det tror de små og mellemstore håndværksvirksomheder ikke på.

Dermed risikerer de små at blive hægtet af i kampen om de kommunale ordrer, frygter Håndværksrådet.

- Der er brug for at bringe erhvervslivets og kommunernes forestillinger om fremtiden tættere på hinanden. Det skal gøres dels ved at få kommunerne til at tilrettelægge deres udbud på en sådan måde, at de ikke på forhånd udelukker de mindre virksomheder. Dels ved at fortælle virksomhederne, at der ligger en udfordring forude med at ruste sig til at kunne byde på større opgaver, siger økonom i Håndværksrådet Jakob Brandt i en kommentar til en undersøgelse fra rådet om kommunernes forventninger til den fremtidige opgavestruktur.

Flere opgaver, mere erhvervsliv
Undersøgelsen viser, at 81 procent af kommunernes tekniske chefer tror på, at de kommunale opgaver vil blive større, når kommunerne er lagt sammen. Spørger man de små og mellemstore virksomheder, tror kun 31 procent på, at fremtiden byder på større opgaver hos kommunen.
Større opgaver stiller som regel større krav til kapaciteten hos leverandøren, og det vil kræve, at de små og mellemstore kan samarbejde om at løfte de store opgaver. Det er kun få gearet til i dag.

- Jeg kan kun opfordre lederne i de mindre virksomheder til at blive bedre klædt på til fremtiden, siger Jakob Brandt og henviser til rådets egne inspirationsmaterialer og samarbejdsværktøjer møntet på virksomhederne.

Undersøgelsen afslører i øvrigt generelt positive tegn for det private erhvervsliv hos de kommunale chefer, idet 62 procent af dem forventer, at flere opgaver vil blive sendt i udbud.

- Det er positivt at se, at de tekniske chefer kan se gevinsterne ved at inddrage de private virksomheder i kommunens opgaveløsning og dermed forventer at udbygge samarbejdet i fremtiden, siger Jakob Brandt med henvisning til en vismandsrapport, der har beregnet, at udgifterne til den offentlige service kan reduceres med 2 mia. kr. årligt i rationaliseringsgevinster ved at bruge erhvervslivet.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 12/2023 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 12/2023 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Damage control på boligmarkedet

Damage control på boligmarkedet

Efter at boligpriserne ramte toppen i midten af 2022, er de nu næsten tilbage på niveau som i slutningen af 2020

Kontrol af social dumping sender næsten to milliarder i statskassen

Kontrol af social dumping sender næsten to milliarder i statskassen

Siden 2015 har indsatsen resulteret i opkrævninger for knap 1,9 milliarder kroner. Sidste år alene 300 millioner kroner

Stort tillæg: Bliv klædt på til Byggeri'23 i det nye nummer af BygTek

Stort tillæg: Bliv klædt på til Byggeri'23 i det nye nummer af BygTek

Få et komplet overblik over alle stande og læs om alt det nye på årets byggerimesse, som har været fem år undervejs