UgensErhverv.dk

Fortsat vækst for DLH-koncernen

Årsforventningerne opjusteres til resultat før skat fra 130 til 150 mio. kr.

23-05-2005

Årsforventningerne opjusteres til resultat før skat fra 130 til 150 mio. kr.

DLH-koncernen fortsatte i første kvartal sin positive udvikling, og omsætningen steg således fire procent til 1.204 mio. kr. Resultatet før skat blev 51 mio. kr. mod 21 mio. kr. året før – heri indgår en ejendomsavance på 16 mio. kr. fra afhændelsen af centrallageret i Gadstrup.

På baggrund af udviklingen i første kvartal opjusteres forventningerne til resultatet før skat for hele året fra 130 til 150 mio. kr.

Omsætningen forventes fortsat at udgøre 5,0 mia. kr. for hele året.

Den gennemsnitlige investerede kapital blev i første kvartal 1.876 mio. kr., hvilket er en stigning på 172 mio. kr. i forhold til året før.

DLH henfører denne stigning til øgede varebeholdninger.

DLH-ledelsen noterer samtidig, at der er gennemført en vellykket implementering af koncernens nye IT-system til de internationale træhandelsaktiviteter.
-jhan

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder