UgensErhverv.dk

Faldende nybyggeri

Renoverings- og forbedringsarbejder skal trække væksten

23-05-2005

Renoverings- og forbedringsarbejder skal trække væksten

Danmarks Statistik har offentliggjort tal for byggeaktiviteten 1. kvartal 2005. Statistikken over påbegyndt byggeri er fortsat meget mangelfuld og behæftet med stor usikkerhed pga. forsinkede indberetninger til BBR-registret. Med det forbehold in mente er det påbegyndte etageareal faldet med 5% fra 1. kvartal 2004 til 1. kvartal 2005.

Opgjort i antal påbegyndte boliger er det samlede fald på 6%.

En smule overraskende er det måske, at antal påbegyndte enfamiliehuse i 1. kvartal trak i den forkerte retning og lå 7% lavere end i samme kvartal 2004. Det kan være et spædt tegn på, at priserne på de eksisterende boliger så småt er ved at flade ud i nogle dele af landet. Det trods alt beskedne fald i antal påbegyndte enfamiliehuse skal dog iflg. økonom Bo Sandberg i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet fortsat ses på baggrund af et næsten historisk højt niveau for nybyggede parcelhuse gennem hele 2004.

Det er erhvervsbyggeriet, som lægger en dæmper på nybyggeriet. Især landbrugsbyggeriet ligger iflg. BAT lavt pga. de fortsat svage internationale konjunkturer.

- Og trods en vending i dansk økonomi er der også stadig rigeligt med tomgang i kontorlokaler og lagerkapacitet til, at markedet for erhvervsudlejning bliver dækket i 2005. Dvs. tidligst i 2006 ventes erhvervsbyggeriet for alvor at have mulighed for at rette sig op siger økonom Bo Sandberg.

- På baggrund af den noget beskedne udvikling i nybyggeriet, bliver det i 2005 iflg. lønmodtagerne i BAT-kartellet især privatboligmarkedet, der via forbedrings- og renoveringsaktivitet skal trække væksten i byggeaktivitet og beskæftigelse.
-jhan

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder