UgensErhverv.dk

Slut på tv-krig om træbeskyttelse

Fogedretten afgjorde reklamestrid mellem Dyrup og Flügger

19-05-2005

Fogedretten afgjorde reklamestrid mellem Dyrup og Flügger til Dyrups fordel

I den senere tid har der været en mindre ’krig’ i reklameblokkene på tv, hvor seerne kunne støde på træværk, som kalder på henholdsvis Gori og Flügger, idet Dyrup har haft hevet en gammel træbeskyttelsesreklame for Gori op af skuffen som modsvar til Flüggers,
hvor en mand står med øret til sit træværk og konstaterer, at ’det siger altså Flügger’.

Det er nu slut, for ifølge fogedretten i Rødovre kalder træværket kun på Gori.

Fogedretten afgjorde således i dag, at Flügger ’positionerer sig på Dyrups bekostning’, og derfor skal Flügger stoppe sin reklamekampagne, idet der er tale om et regulært fogedforbud.

Ifølge reglerne skal Dyrup anke sagen videre til til Sø- og Handelsretten inden 14 dage.

Flügger vil sammen med virksomhedens advokat overveje, hvordan sagen skal kæres til Landsretten.
-jhan

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder