UgensErhverv.dk

Ny bydel i Nordsjælland

Søndergaard er navnet på en ny bydel i Måløv med sø, kunst og 3000 indbyggere.

18-05-2005

I løbet af få år vil en ny bydel – Søndergaard – skyde op og blive hjem for op mod 2-3000 mennesker i Måløv i Nordsjælland. Bydelen anlægges om en helt ny, kunstig sø.

Lokalplanen for området indeholder bl.a. elementer om miljø, forebyggelse af kriminalitet og fremme af kunst.

Bjørn Nørgaard er tilknyttet som kunstnerisk konsulent og står også bag indretningen af det nye torv, der skal forbinde den nye bydel med Måløv centrum.

Der bygges 134 boliger fordelt på tre etaper - vinkelformede karreer, længehuse og punkthuse med udkig til den nyanlagte sø, Søfryd. Projektet kan ifølge projektudvikleren Skanska identificeres med kendte parkbebyggelser, som Arne Jacobsens Bellavista, men i en mere nutidig arkitektonisk udformning.

Søfryd, der er tegnet af Arkitema, fremstår med lyse, lette bygningskroppe favnende mod syd, hvor opholdsarealerne er placerede. Der er tale om en parkbebyggelse med græsplæner, pergolaer og opholdsarealer, som via højde og rumlighed også indeholder nogle bymæssige kvaliteter.

- tm,nn

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder