UgensErhverv.dk

Stor besparelse i forsøgsbyggeri

Med effektiv planlægning i alle faser er 10-15 procent af entreprisesummen sparet i nyt byggeri

18-05-2005

Med effektiv planlægning i alle faser er 10-15 procent af entreprisesummen sparet i nyt byggeri

Af Jørgen Hansen

At det er muligt at eliminere mange af de fejl og svigt, som der er under et byggeri, og som årligt koster byggesektoren og kunderne et milliardbeløb, har et midtjysk boligselskab vist i et forsøgsprojekt, hvor det er lykkedes at spare ti procent i entreprisesummen ved at undgå mange af de såkaldte snublesten i byggeprocessen.

Boligselskabet Fruehøjgaard i Herning betragtes som en af de førende bygherrer i Danmark, når der ses på udviklingen af byggeprocessen, og med forsøgsprojektet Dalgasparken er selskabet blevet kendt som bannerfører for den værdistyrede byggeproces.

Selskabet kræver, at lejerne får mere værdi for huslejen, end det er sædvanen i almene boligselskaber.

- Værdien opnår vi ved at styre byggeriet i alle faser i et nært samarbejde mellem bygherre, rådgivere, håndværkere og kommende beboere. Vi har store visioner, og vore idéer er allerede med held blevet afprøvet i bebyggelsen Dalgasparken i Hernings centrum og bliver det også i vore kommende byggerier, fortæller direktør Bjarne Krog-Jensen, Boligselskabet Fruehøjgaard.

Dalgasparken er opført som et forsøgsprojekt godkendt af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bebyggelsen består af 72 lejligheder, hvoraf størstedelen er medejerboliger, hvor beboerne har betalt op til 20 procent af lejlighedens værdi i indskud.

Nyt kollektivcenter

Efter at bebyggelsen er blevet opført, har boligselskabet under Erhvervs- og Byggestyrelsens netværk ’Bygherrer skaber værdi’ formuleret udviklingsprogrammet ’Værdi, effektivitet og kompetence’. Her beskriver Fruehøjgaard dels en løbende, men styret udvikling af metoder og systemer, dels en afprøvning af disse på boligselskabets byggesager i disse år. Programmet løber i fem-otte år i samarbejde med Erhvervs- og Boligstyrelsen, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Teknoligisk Institut og Dansk Byggeri.

Et forsøgsbyggeri, som vil indgå i udviklingsprogrammet, er et kollektivcenter i Tjørring i Hernings vestlige del. Her starter byggeriet i sensommeren med opførelsen af et seks etagers hus med 28 lejligheder for yngre fysisk handicappede.

Forberedelserne til dette byggeri har været i gang længe, for blandt andet var de kommende håndværkere og rådgivere samlet allerede i begyndelsen af januar til et møde om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

Målet besparelse på 15 procent

- I Dalgasparken har vi vist, at vi med effektiv planlægning og samarbejde i alle byggeriets faser kan spare ti procent af omkostningerne, og samtidig får vi en byggeplads med høj sikkerhed.

- Målet er at spare 15 procent af entreprisesummen. Byggeriet koster alt medregnet, herunder grunden, 117 mio. kr., hvor selve byggeprisen er 81,6 mio. kr., og det er i denne pris vi satser at spare 10-15 procent, oplyser Bjarne Krog-Jensen.

- I forsøgsbyggerierne inddrager vi hurtigt alle implicerede parter, herunder beboerne. Ligesom alle sjakbajser er med, for det er jo dem, der ved, hvordan man skal bygge. Vi har dokumenteret besparelsen på de ti procent, og de yderligere fem procents besparelse, som er målet, forventer vi ved, at der bl.a. etableres fælles tegnestue, hvor fagingeniører også deltager. Erhvervs- og Byggestyrelsen har tidligere opgjort, at svigt og fejl i byggeprocessen årligt koster 12 mia. kr., hvor en dugfrisk undersøgelse fra BYG-DTU viser, at processvigt under byggeriet årligt koster byggesektoren og kunderne 14 mia. kr.

Alle fejl er stærkt fordyrende for et byggeri, og med effektiv planlægning og samarbejde i alle faser kan mange fejl undgås.

Sundhed og sikkerhed

- Vi kører ved opførelsen af kollektivcentret videre med samme team, som opførte Dalgasparken, da parterne har lært hinanden godt at kende, og det er også med til at eliminere svigt og fejl. Samtidig søger vi at skabe bedre sammenhold blandt alle ved, at der er fælles kantine.

- Vi fokuserer stærkt på sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, hvilket har sin baggrund i, at der i 2004 var 91.000 arbejdsulykker, hvor nogle medførte døden og andre gav varige mén. Læger vil således jævnligt besøge byggepladsen. Det er vigtigt, at der er mange på banen, og at Aalborg Universitet og Teknologisk Institut også er med til at kigge os over skulderen og kan forske i ulykker på byggepladser, siger Bjarne Krog-Jensen.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 12/2023 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 12/2023 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Damage control på boligmarkedet

Damage control på boligmarkedet

Efter at boligpriserne ramte toppen i midten af 2022, er de nu næsten tilbage på niveau som i slutningen af 2020

Kontrol af social dumping sender næsten to milliarder i statskassen

Kontrol af social dumping sender næsten to milliarder i statskassen

Siden 2015 har indsatsen resulteret i opkrævninger for knap 1,9 milliarder kroner. Sidste år alene 300 millioner kroner

Stort tillæg: Bliv klædt på til Byggeri'23 i det nye nummer af BygTek

Stort tillæg: Bliv klædt på til Byggeri'23 i det nye nummer af BygTek

Få et komplet overblik over alle stande og læs om alt det nye på årets byggerimesse, som har været fem år undervejs