UgensErhverv.dk

Hold øje med reflektiv isolering

Importører af reflektive folier lover mere, end de kan holde

17-05-2005

Importører af reflektive folier lover mere, end de kan holde

En række importfirmaer har gennem nogen tid solgt reflektiv isolering med løfter om meget væsentlige energibesparelser. Det drejer sig om produkter importeret fra bl.a. Canada, USA og Frankrig.

I annoncer og brochuremateriale loves en virkning svarende til 130 - 200 mm mineraluld for ca. 6 mm tykke plastfolier (folier med luftfyldte blærer og reflektiv metalbelægning).

Erhvervs- og Byggestyrelsen har fået foretaget markedskontrol af produktet ABM Reflektiv Isolering, der indtil januar 2005 blev forhandlet af Dansk Bygnings Import A/S.

Fra januar 2005 har firmaet DBI-trading ApS stået for salget i Danmark. Begge firmaer ejes af Triple A Import A/S.

Ved markedskontrollen og den efterfølgende afprøvning af produktet blev det konstateret, at produktet indbygget efter importørens anvisning mellem to gipsplader med hulrum på 21 mm på hver side af folien har en U-værdi på 0,74 W/m2K.

Indbygges i stedet 130 mm af et isoleringsmateriale som mineraluld (med A = 0,035 W/mK) fås en U-værdi på 0,25 W /m2K. Med andre ord lover forhandleren, at produktet i den angivne opstilling isolerer ca. 3 gange så godt som målt ved prøvning.

Firmaet DBI-trading ApS har på et møde den 3. maj 2005 i Erhvervs- og Byggestyrelsen oplyst, at firmaet selv har fået foretaget lignende laboratoriemålinger, med resultater, der svarer til Erhvervs- og Byggestyrelsens.

Firmaet vil derfor fremover kun annoncere med de korrekte oplysninger om produktets egenskaber, og firmaet vil desuden undlade at sammenligne egenskaberne med andre producenters produkter.

Erhvervs- og Byggestyrelsen opfordrer alle til at være opmærksomme på, at de oplysninger, der gives om reflektive foliers egenskaber, er korrekte, så de konstruktioner, hvori der indgår reflektiv isolering kan opfylde bygnings- reglementernes bestemmelser.

Dansk Standard ventes i øvrigt snarest at udsende et tillæg til DS 418 Beregning af bygningers varmetab, der specielt vedrører beregning af konstruktioner, hvori der indgår reflektiv isolering.
-jhan

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 15/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 15/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Storstrømsentreprenør dømt for lønsvindel i stor skala

Storstrømsentreprenør dømt for lønsvindel i stor skala

Skandale efter skandale på byggeriet af den nye Storstrømsbro har ikke fået politikerne til at skride ind med de nødvendige sanktioner

Rotter klarer sig fint i defekte kloakstikledninger

Rotter klarer sig fint i defekte kloakstikledninger

Der er cirka fire millioner stikledninger. ERFA-gruppe foreslår obligatorisk tv-inspektion af kloakken ved hussalg

Små virksomheder kan få støtte til diagnose-elever

Små virksomheder kan få støtte til diagnose-elever

Den manglende autoritet og disciplin i folkeskolen forplanter sig nu til virksomhederne, der overtager de unges videre uddannelse