UgensErhverv.dk

Hold øje med reflektiv isolering

Importører af reflektive folier lover mere, end de kan holde

17-05-2005

Importører af reflektive folier lover mere, end de kan holde

En række importfirmaer har gennem nogen tid solgt reflektiv isolering med løfter om meget væsentlige energibesparelser. Det drejer sig om produkter importeret fra bl.a. Canada, USA og Frankrig.

I annoncer og brochuremateriale loves en virkning svarende til 130 - 200 mm mineraluld for ca. 6 mm tykke plastfolier (folier med luftfyldte blærer og reflektiv metalbelægning).

Erhvervs- og Byggestyrelsen har fået foretaget markedskontrol af produktet ABM Reflektiv Isolering, der indtil januar 2005 blev forhandlet af Dansk Bygnings Import A/S.

Fra januar 2005 har firmaet DBI-trading ApS stået for salget i Danmark. Begge firmaer ejes af Triple A Import A/S.

Ved markedskontrollen og den efterfølgende afprøvning af produktet blev det konstateret, at produktet indbygget efter importørens anvisning mellem to gipsplader med hulrum på 21 mm på hver side af folien har en U-værdi på 0,74 W/m2K.

Indbygges i stedet 130 mm af et isoleringsmateriale som mineraluld (med A = 0,035 W/mK) fås en U-værdi på 0,25 W /m2K. Med andre ord lover forhandleren, at produktet i den angivne opstilling isolerer ca. 3 gange så godt som målt ved prøvning.

Firmaet DBI-trading ApS har på et møde den 3. maj 2005 i Erhvervs- og Byggestyrelsen oplyst, at firmaet selv har fået foretaget lignende laboratoriemålinger, med resultater, der svarer til Erhvervs- og Byggestyrelsens.

Firmaet vil derfor fremover kun annoncere med de korrekte oplysninger om produktets egenskaber, og firmaet vil desuden undlade at sammenligne egenskaberne med andre producenters produkter.

Erhvervs- og Byggestyrelsen opfordrer alle til at være opmærksomme på, at de oplysninger, der gives om reflektive foliers egenskaber, er korrekte, så de konstruktioner, hvori der indgår reflektiv isolering kan opfylde bygnings- reglementernes bestemmelser.

Dansk Standard ventes i øvrigt snarest at udsende et tillæg til DS 418 Beregning af bygningers varmetab, der specielt vedrører beregning af konstruktioner, hvori der indgår reflektiv isolering.
-jhan

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder