UgensErhverv.dk

Resultat bedre end forventet

Positiv udvikling i Aalborg Træ og Finerhandel

11-05-2005

Positiv udvikling i Aalborg Træ og Finerhandel

Øget fokus omkring generel forbedring af indtjeningen på moderselskabets aktiviteter samt en positiv udvikling i aktivitet og indtjening i datterselskabet gav Aalborg Træ og Finerhandel A/S et bedre resultat i 2004 end året før.

Koncernens resultat med en omsætning på 167.089 .000 kr. og et overskud før skat på 5.222.000 kr. er bedre end forventet og anses for tilfredsstillende, oplyser adm. direktør Per S. Andreasen.

I overensstemmelse med selskabets strategi om landsdækkende leverandørservice blev der primo 2005 etableret en filial på Fyn. Herudover forventes en positiv udvikling i koncernens øvrige aktiviteter.

Som følge af indkøring og engangsomkostningerne ved etableringen af afdelingen i Odense forventes i 2005 et resultat på niveau med 2004.
-jhan


Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 15/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 15/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Storstrømsentreprenør dømt for lønsvindel i stor skala

Storstrømsentreprenør dømt for lønsvindel i stor skala

Skandale efter skandale på byggeriet af den nye Storstrømsbro har ikke fået politikerne til at skride ind med de nødvendige sanktioner

Rotter klarer sig fint i defekte kloakstikledninger

Rotter klarer sig fint i defekte kloakstikledninger

Der er cirka fire millioner stikledninger. ERFA-gruppe foreslår obligatorisk tv-inspektion af kloakken ved hussalg

Små virksomheder kan få støtte til diagnose-elever

Små virksomheder kan få støtte til diagnose-elever

Den manglende autoritet og disciplin i folkeskolen forplanter sig nu til virksomhederne, der overtager de unges videre uddannelse