UgensErhverv.dk

Lyset frem hos vinduesgigant

VKR Gruppen får rekordresultat på 1.442 mio. kr. efter skat

10-05-2005

VKR Gruppen får rekordresultat på 1.442 mio. kr. efter skat

Af Jørgen Hansen

VKR Gruppen, hvis mission er at bringe dagslys, frisk luft, udsyn og solenergi ind i menneskers hverdag, må med det seneste resultat have fået lyset frem hos ejerne og skattevæsenet, for resultatet sætter ny rekord.

Mest kendt i milliardkoncernen VKR Gruppen er det enestående ovenlysvindue VELUX, som blev opfundet af firmaets stifter Villum Kann Rasmussen i 1941, hvor ovenlysvinduets navn er en sammenskrivning af VE for ventilation og den latinske betegnelse for lys – LUX, og selv om der i dag indgår flere forretningsområder, er VELUX fortsat langt det største område og bidragssyder til VKR Gruppens samlede resultat.

I 2004 havde VKR Gruppen resultat efter skat på 1.442 mio. kr. sammenlignet med 896 mio. kr. året før, og der blev betalt 665 mio. kr. i selskabsskat. Overskudsgraden steg fra 13,9 procent i 2003 til 15,6 procent i 2004.

Omsætningen var på 12,9 mia. kr. mod 11,0 mia. kr. året før.

VKR Gruppen havde en vækst på 17 procent, hvoraf godt halvdelen ifølge adm. direktør Leif Jensen, VKR Holding A/S, kommer fra overtagelsen af Rationel Vinduer og Svenska Fönster pr. 1. januar 2004. Virksomhederne indgår nu i forretningsområdet for facadevinduer sammen med vinduesvirksomheden Velfac, hvor de tre virksomheder samlet har en omsætning på ca. 2 mia. kr.

Koncernen omfatter også Faber solafskærmningsprodukter.

- Resultatet har oversteget forventningerne, og vi anser det for absolut tilfredsstillende, siger Leif Jensen, som peger på, at markedsforholdene for byggekomponenter var gunstige i 2004 og dermed for VKR Gruppen.

Tyskland surt marked

Fremgangen fortsatte i boligbyggeriet indenfor såvel renovering som nybyggeri på de fleste markeder, hvilket opvejede den negative udvikling i Tyskland. Aktiviteten i erhvervs- og kontorbyggeri var dog fortsat lav, mens der i flere lande var stigning i byggeri af skoler og inden for sundhedssektoren.

Tyskland er stadigvæk et surt marked som helhed for VELUX, og Leif Jensen regner heller ikke med, at der på dette marked kommer vækst i år.

Fremgang i alle områder

Stort set alle koncernens forretningsområder havde fremgang i 2004 og var i stand til at styrke deres markedspositioner, og selv om VELUX fortsat er den største bidragsyder til det samlede resultat, viste de øvrige forretningsområder også fremgang i indtjeningen.
Udviklingen i de finansielle poster bidrog i øvrigt ligeledes positivt i resultatet i koncernen, hvor soliditeten steg, og egenkapitalandelen var på 76,6 procent ved udgangen af 2004. Medarbejderantallet øgedes med ca. 2000 til godt 12.000 medarbejdere i hele koncernen.

Årets start under det ventede

Leif Jensen oplyser videre, at udviklingen ikke var så gunstig for VKR Gruppen hen mod slutningen af 2004 som ved årets begyndelse, og resultaterne i årets sidste tre måneder var lidt under det forventede.

- Jeg forventer, at billedet i 2005 vil være meget lig 2004 på de vigtigste markeder. I de første måneder af 2005 har salgs- og ordreindgangen i VKR Gruppen ganske vist under ét udviklet sig under forventet, men vurderingen er fortsat, at resultatet i 2005 kan nå op på omtrent samme niveau som i 2004, men det forudsætter en fortsat styrkelse af konkurrenceevnen og effektiviteten i vore forretningsområder, siger Leif Jensen.Brochurer

 • NTI

  NTI

  Vi gør dig bedre!

 • Greditec

  Greditec

  Murflex - ventiler i rustfrit stål

 • Plastmo

  Plastmo

  Vejledning i valg af tag

 • Lyngsøe

  Lyngsøe

  Alt i overdækning. Dansk design.

 • Ajos

  Ajos

  Kraner, hejs, skure, pavilloner, strøm, lys, varme og byggepladsindretning

 • Riwal

  Riwal

  Vi hjælper dig sikkert i højden!

 • Vika vinduer

  Vika vinduer

  Lad os gøre det sammen

 • Jacobi Tagtegl A/S

  Jacobi Tagtegl A/S

  Tysk kvalitets tagtegl

 • OSCON

  OSCON

  Specialist i sports- og trægulve

 • Condair

  Condair

  Hygiejnesikrede befugtningsløsninger til produktion, sundhedssektoren og kontor

3F: Udenlandske virksomheder finder på alle mulige svinkeærinder

3F: Udenlandske virksomheder finder på alle mulige svinkeærinder

For 3F’s byggegruppe er det ikke uvelkomment, at den nye beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, er socialdemokrat.

Pas på hullerne, når I arbejder i højden

Pas på hullerne, når I arbejder i højden

I efterårets første uge overlevede en 35 årig håndværker et fald på over tre meter. Et overset hul kan give alvorlige kvæstelser eller i værste tilfælde føre til dødsfald, advarer Arbejdstilsynet

Nordiske og maritime boliger på gammelt færgeleje

Nordiske og maritime boliger på gammelt færgeleje

Projektet 'Tømmergraven' tager sin beliggenhed på DSB'’s gamle færgeleje seriøst; arkitekturen er nordisk og maritim

Det behøver ikke være ’træ versus beton’

Det behøver ikke være ’træ versus beton’

Materialekampen mellem træ og beton raser i disse dage. Men måske skulle vi ikke være så sort/hvide i vores materialesyn, lyder det fra to direktører i branchen