UgensErhverv.dk

Nøgletal for boligbebyggelser

Måske grundlag for en egentlig varedeklaration på boliger.

04-05-2005

Måske grundlag for en egentlig varedeklaration på boliger

Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, har udviklet grundlaget for et nøgletalssystem, der ifølge instituttet vil øge effektiviteten og kvaliteten i boligbyggeriet.

Den enkelte bebyggelse vurderes på 25 punkter, f.eks. udnyttelse af boligarealet, pris, mangler, omkostninger, leveringsforhold og samarbejde. Herudover er der også en vurdering af bebyggelsens standard og kvalitet både som en teknisk klassificering og som beboernes samlede bedømmelse. Beboerbedømmelsen omfatter bl.a. bebyggelsens udformning og faciliteter, boligens indretning, installationernes brugbarhed og eventuelle gener fra omgivelserne, f.eks. støj fra naboer.

Vurderingerne sker på en skala A, B, C, D og E i lighed med skalaen fra energimærkningen.

Alle kan se oplysningerne
Projektleder på nøgletalssystemet er Niels Haldor Bertelsen, som er seniorforsker på SBi. Han håber, at systemet kan danne grundlag for en egentlig varedeklaration for boliger, eventuel integreret i en 4-D simuleringsmodel, der i fremtiden kan arbejdes frem mod.

SBi har udviklet nøgletalssystemet for Boligselskabernes Landsforening med støtte fra Nykredits Fond. Systemet hviler på fuld åbenhed og genbrug af data. Enhver skal kvit og frit kunne gå ind på internettet og se alle relevante oplysninger om en bebyggelse og kunne foretage forskellige typer sammenligninger.

Hovedparten af oplysningerne til nøgletalssystemet findes i eksisterende registre, så SBi venter, at systemet vil bidrage til en væsentlig forenkling af indberetningsbyrden og til regelforenkling. Anvendelsen af en integreret platform vil desuden give adgang til mange hundrede oplysninger om det enkelte byggeri. Publikationen ’Nøgletalssystem for boligbebyggelser’ indeholder en beskrivelse af grundlaget for den egentlige implementering.

-tm,nn

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder