UgensErhverv.dk

Nøgletal for boligbebyggelser

Måske grundlag for en egentlig varedeklaration på boliger.

04-05-2005

Måske grundlag for en egentlig varedeklaration på boliger

Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, har udviklet grundlaget for et nøgletalssystem, der ifølge instituttet vil øge effektiviteten og kvaliteten i boligbyggeriet.

Den enkelte bebyggelse vurderes på 25 punkter, f.eks. udnyttelse af boligarealet, pris, mangler, omkostninger, leveringsforhold og samarbejde. Herudover er der også en vurdering af bebyggelsens standard og kvalitet både som en teknisk klassificering og som beboernes samlede bedømmelse. Beboerbedømmelsen omfatter bl.a. bebyggelsens udformning og faciliteter, boligens indretning, installationernes brugbarhed og eventuelle gener fra omgivelserne, f.eks. støj fra naboer.

Vurderingerne sker på en skala A, B, C, D og E i lighed med skalaen fra energimærkningen.

Alle kan se oplysningerne
Projektleder på nøgletalssystemet er Niels Haldor Bertelsen, som er seniorforsker på SBi. Han håber, at systemet kan danne grundlag for en egentlig varedeklaration for boliger, eventuel integreret i en 4-D simuleringsmodel, der i fremtiden kan arbejdes frem mod.

SBi har udviklet nøgletalssystemet for Boligselskabernes Landsforening med støtte fra Nykredits Fond. Systemet hviler på fuld åbenhed og genbrug af data. Enhver skal kvit og frit kunne gå ind på internettet og se alle relevante oplysninger om en bebyggelse og kunne foretage forskellige typer sammenligninger.

Hovedparten af oplysningerne til nøgletalssystemet findes i eksisterende registre, så SBi venter, at systemet vil bidrage til en væsentlig forenkling af indberetningsbyrden og til regelforenkling. Anvendelsen af en integreret platform vil desuden give adgang til mange hundrede oplysninger om det enkelte byggeri. Publikationen ’Nøgletalssystem for boligbebyggelser’ indeholder en beskrivelse af grundlaget for den egentlige implementering.

-tm,nn

Brochurer

Kattegatforbindelsen fra utopi til realistisk mulighed

Kattegatforbindelsen fra utopi til realistisk mulighed

Også den nuværende regeringen vil undersøge mulighederne for en fast forbindelse over Kattegat

Kom helt tæt på restaureringen af Dybbøl Mølle

Kom helt tæt på restaureringen af Dybbøl Mølle

Nu er der en unik mulighed for at komme ind i møllebyggerens hule, inden møllevingerne skal monteres på Dybbøl Mølle

Hør mere om de nominerede til arkitekturprisen Årets Arne

Hør mere om de nominerede til arkitekturprisen Årets Arne

Arkitektforeningen København inviterer d. 22. januar til fejring og kritik af de nominerede værker til Årets Arne 2020

Nuuks Plads bliver nyt samlingspunkt

Nuuks Plads bliver nyt samlingspunkt

Lokal forankring og plads til fællesskaber er nøgleordene i den nye vision for Nuuks Plads, som projektudviklingsselskabet bag netop har præsenteret