UgensErhverv.dk

Indgreb mod høje byggemateriale-priser

Store koncentrationer af producenter, importører og distributører, mener Konkurrencestyrelsen

03-05-2005

Store koncentrationer af producenter, importører og distributører, mener Konkurrencestyrelsen

Byggevarepriser.dk, som Erhvervs- og Byggestyrelsen etablerede med Krak som operatør bl.a. i et forsøg på at få lavere priser på byggematerialer, var en fiasko og blev lukket 1. april, men fortsat er der fokus på byggemateriale-priserne.

Konkurrencestyrelsen vil således nu gribe overfor, at det ifølge styrelsen i årevis har stået klart, at det er dyrere at bygge i Danmark end i mange andre lande

Niels Erik Monrad, vicedirektør i Konkurrencestyrelsen, mener, at byggeomkostningerne er meget højere i Danmark end i resten af EU, og at det bl.a. skyldes store koncentrationer af producenter, importører og distributører af byggevarer.

Styrelsen vil blandt andet pålægge håndværksmestre - på forlangende - at vise deres indkøbspriser byggematerialer, så private kan søge at købe materialerne billigere andre steder.
jhan

Brochurer

Kattegatforbindelsen fra utopi til realistisk mulighed

Kattegatforbindelsen fra utopi til realistisk mulighed

Også den nuværende regeringen vil undersøge mulighederne for en fast forbindelse over Kattegat

Kom helt tæt på restaureringen af Dybbøl Mølle

Kom helt tæt på restaureringen af Dybbøl Mølle

Nu er der en unik mulighed for at komme ind i møllebyggerens hule, inden møllevingerne skal monteres på Dybbøl Mølle

Hør mere om de nominerede til arkitekturprisen Årets Arne

Hør mere om de nominerede til arkitekturprisen Årets Arne

Arkitektforeningen København inviterer d. 22. januar til fejring og kritik af de nominerede værker til Årets Arne 2020

Nuuks Plads bliver nyt samlingspunkt

Nuuks Plads bliver nyt samlingspunkt

Lokal forankring og plads til fællesskaber er nøgleordene i den nye vision for Nuuks Plads, som projektudviklingsselskabet bag netop har præsenteret