UgensErhverv.dk

Byggeriet ligger lunt i svinget

Høj efterspørgsel på om- og tilbygninger i privatboligmarkedet

02-05-2005

Høj efterspørgsel på om- og tilbygninger i privatboligmarkedet

Danmarks Statistik har offentliggjort sine månedlige stikprøvevise konjunkturbarometre, og for byggeriets vedkommende er der tale om en stabil, gunstig udvikling, idet den sammensatte konjunkturindikator med +3 er positiv for sjette måned i træk efter i de fire foregående år uafbrudt at have haft negative værdier.

Fordelt på barometrets forskellige underkategorier, viser den seneste stikprøve fra Danmarks Statistik, at 3 pct. af byggevirksomhederne (netto) forventer øget beskæftigelse og 5 pct. (netto) forventer stigende omsætning i de kommende tre måneder, når der korrigeres for sæsonudsving. I modsat retning trækker det, at 6 pct. (netto) af byggevirksomhederne forventer faldende tilbudspriser ved licitation.

Ifølge Bo Sandberg, økonom i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet - BAT-kartellet, er konjunkturvendingen trukket af en høj efterspørgsel på om- og tilbygninger i privatboligmarkedet, som skyldes øget købekraft via stigende friværdier, afdragsfrie lån og lave renter.

- Både for tømrerne, elektrikerne, vvs´erne og malerne har ledighedsprocenten i årets første måneder ligget ca. 2 pct-point lavere end i samme periode 2004, siger Bo Sandberg.

Den statistisk mest sikre del af konjunkturbarometret er ordrebeholdningen. Det skyldes, at den parameter – i modsætning til forventningsdannelsen – i sagens natur refererer til begivenheder, der HAR fundet sted.

- Set som gennemsnit for årets første 4 måneder har 3% (netto) af byggeriets virksomheder oplevet tykkere ordrebøger end normalt for årstiden. Det tilsvarende nettotal var i 2004 –14%. forklarer BAT-økonom Bo Sandberg.

Oversat til menneskesprog betyder det, at der i de første fire måneder af 2004 var en overvægt (på 14%) af virksomheder, som vurderede ordrebeholdningen lavere end normalt for årstiden, sammenlignet med dem, som vurderede den som større. Det er – ikke overraskende – især tømrere og glarmestre, der i 2005 har haft særligt tykke ordrebøger som følge af den orkanagtige storm 8. januar.

Med en sammensat konjunkturindikator på +20 er det fortsat serviceerhvervene, som er drivkraften i den økonomiske vækst, omsætning og beskæftigelse herhjemme. I modsat retning trækker industrien, som siden sommeren 2004 – malet med bred pensel – har haft nedgang i den sammensatte, sæsonkorrigerede konjunkturindikator og med –8 i april nåede et nyt foreløbigt lavpunkt.

- Især står det sløjt til med jobskabelsen i industrien pga. den lave dollar og de høje oliepriser” siger Bo Sandberg – og tilføjer: Metaforisk kan den nuværende økonomiske situation i den private sektor beskrives ved at serviceerhvervet buldrer af sted i overhalingsbanen, bygge- og anlæg ligger lunt på midten af vejen, mens industrien i bedste fald snegler sig af sted i krybesporet.

Byggeriets rolige konjunkturvending giver ifølge BAT ikke anledning til flaskehalsproblemer af betydning.

- Dels er især den vestdanske byggearbejdskraft uhyre mobil, dels skal fremgangen ses på baggrund af perioden fra 2000 til 2003, hvor beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen faldt med ca. 10.000 personer, siger økonom, cand. polit Bo Sandberg.
-jhan

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Kun 13 procent af danskere forventer at investere i energioptimering af deres bolig i år. Det viser en undersøgelse fra Exometric, der peger på økonomien som den største barriere

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

Når Børsen skal genopbygges, bør bæredygtighed være et af de bærende principper. Sådan lyder det fra Konstruktørforeningens formandskab, som opfordrer politikerne til at fjerne de benspænd, der ligger i de nuværende dokumentationskrav

Flot hæder til Carl Ras

Flot hæder til Carl Ras

Engrosvirksomheden Carl Ras har vundet Great Place To Work's konkurrence om Danmarks bedste arbejdspladser i kategorien for mellemstore virksomheder