UgensErhverv.dk

Fra storm til vand

Træmarkedet er efter stormfaldet i januar mættet, så nu oprettes ’vandlagre’ med plads til 60.000 kubikmeter træ

28-04-2005

Træmarkedet er efter stormfaldet i januar mættet, så nu oprettes ’vandlagre’ med plads til 60.000 kubikmeter træ

Ved stormfaldet i januar faldt der 2 mio. kubikmeter træ, hvad der svarer til halvanden gang vores årlige nåletræhugst. Det er dog intet at regne for, hvad der skete i Sverige, hvor orkanen skabte århundredets stormfald på ca. 75 mio. kubikmeter træ.

Det betyder naturligvis, at træmarkedet er mættet, og derfor har Skov- og Naturstyrelsen besluttet at oprette ’vandlagre’ med plads til ca. 65.000 kubikmeter træ. så det først senere kommer på markedet.

Overrislings-anlæggene, som holder træet frisk, er placeret tæt ved savværkerne, så træet ikke skal transporteres endnu en gang.

Stormfaldet kommer til at betyde, at der bliver mere naturnær skovdrift. I statsskovene vil de væltede træer blive erstattet af flere forskellige træarter og mere løvtræ.

Det hjælper til at gøre skovene mere stabile og varierede i de kommende år.
-jhan

Brochurer

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Dansk Byggeri efterlyser en snarlig politisk afklaring om en langsigtet investeringsplan for infrastruktur

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

PVC Informationsrådet retter i et brev til Folketinget en skarp kritik af Miljøstyrelsens rapport ’Vurdering af potentialet for substitution af PVC indenfor specifikke produktområder’

Ny platform skal inspirere danske boligejere til at energirenovere

Ny platform skal inspirere danske boligejere til at energirenovere

Et partnerskab mellem 3byggetilbud.dk og Danske Bank skal gøre det lettere for husejeren at gennemskue gevinsterne ved at energirenovere netop deres bolig

Grotesk for malerfaget: Arbejdsløse siger nej til jobs

Grotesk for malerfaget: Arbejdsløse siger nej til jobs

Malermestre må afvise kunder, fordi arbejdsløse malersvende takker omkostningsfrit nej til jobtilbud, da beskæftigelsesindsatsen er suspenderet i jobcentre og a-kasser