UgensErhverv.dk

Fra storm til vand

Træmarkedet er efter stormfaldet i januar mættet, så nu oprettes ’vandlagre’ med plads til 60.000 kubikmeter træ

28-04-2005

Træmarkedet er efter stormfaldet i januar mættet, så nu oprettes ’vandlagre’ med plads til 60.000 kubikmeter træ

Ved stormfaldet i januar faldt der 2 mio. kubikmeter træ, hvad der svarer til halvanden gang vores årlige nåletræhugst. Det er dog intet at regne for, hvad der skete i Sverige, hvor orkanen skabte århundredets stormfald på ca. 75 mio. kubikmeter træ.

Det betyder naturligvis, at træmarkedet er mættet, og derfor har Skov- og Naturstyrelsen besluttet at oprette ’vandlagre’ med plads til ca. 65.000 kubikmeter træ. så det først senere kommer på markedet.

Overrislings-anlæggene, som holder træet frisk, er placeret tæt ved savværkerne, så træet ikke skal transporteres endnu en gang.

Stormfaldet kommer til at betyde, at der bliver mere naturnær skovdrift. I statsskovene vil de væltede træer blive erstattet af flere forskellige træarter og mere løvtræ.

Det hjælper til at gøre skovene mere stabile og varierede i de kommende år.
-jhan

Brochurer

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Det er så længe siden, at de færreste i byggeriet kan huske det, at Danmark har haft en boligminister og byggeriet dermed ’sin egen minister’

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, at byggebeskæftigelsen steg med beskedne 700 personer i tredje kvartal 2019.

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

Rådgivende ingeniørvirksomheder oplever en opbremsning i væksten. Dog forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

I løbet af det sidste århundrede har San Franciscos havnekvarter Mission Bay hovedsageligt været defineret af tung industri. Nu skal et nyt byggeprojekt aktivere det urbane liv i området