UgensErhverv.dk

Det globaliserede byggeri

Byggebranchen opfattes traditionelt som et hjemmemarkedserhverv, men er i virkeligheden dybt berørt af globaliseringen.

27-04-2005

Der blev ikke plads ved bordet til Dansk Byggeri og byggebranchen, da regeringen udpegede sit Globaliseringsråd.
Ifølge organisationen er det udtryk for en misforståelse af branchens betydning i globaliseringsprocessen.

- At vi ikke kom med i rådet, må vi tolke som at regeringen og statsministeren anser byggeriet for et rent hjemmarkedserhverv. Den opfattelse er vi selvfølgelig kede af, fordi vi mener, at den er forkert.
Den danske byggebranche er derimod meget orienteret mod udviklingen i verden omkring os, samtidig med at den påvirkes meget af de impulser og den viden, vi får fra udlandet. Derfor har vi også meget at bidrage med i debatten, siger Povl Christensen, formand for Dansk Byggeri.

- Vi har gjort statsministeren opmærksom på vores opfattelse, og har også opnået et løfte om, at vi løbende vil blive inddraget i forskellige projekter og emner, som Globaliseringsrådet arbejder med, men vores mål er naturligvis at blive permanente medlemmer af rådet.
Så er vi med i et forum, hvor vi kan lære af andre brancher og deres erfaringer og selv blive endnu bedre til at klare os i den globaliserede verden, siger Povl Christensen, der ser globaliseringen som den udveksling af produkter, viden og arbejdskraft, der for så vidt altid har fundet sted, men i dag kører i et langt højere tempo og med fokus på nye områder.

Byggeriet ikke blot hjemmemarked
Den gamle opfattelse af byggeriet som et rent hjemmemarkedserhverv udspringer først og fremmest af, at huse, broer og veje var et resultat af lokal arbejdskraft kombineret med lokale materialer.

Sådan er det stadig i udbredt grad, men den moderne byggebranche er i dag langt mere ’grænseoverskridende’ i udvekslingen af produkter, materialer og viden end tidligere.

- Der er et stadigt stigende antal danske rådgivere, arkitekter og ingeniører, der arbejder i hele verden med at opføre bygninger og anlæg. De udførende byggevirksomheder leverer først og fremmest know how og viden til projekterne. Samtidig markerer vores byggevareproducenter sig med stadigt større salg på de udenlandske markeder, siger Povl Christensen.

I det lys er globalisering derfor også et spørgsmål om, hvordan man klarer sig på de gamle dyder som produktudvikling og markedsføring i en branche, som er blevet betydeligt mere internationaliseret.

- Vi skal både udvikle og dyrke de nicher, der kan skabe yderligere fremgang for branchen i form af forskning og forskellige fora, der kan rådgive og samle viden, som vi kan bruge til at udvikle os, siger Povl Christensen og nævner energiområdet som et af de felter, hvor den danske byggebranche kan bidrage med en konkurrencemæssig fordel.

Det er netop et område, som Dansk Byggeri har gjort en del ud af at synliggøre i den senere tid, ved at pege på potentialet i at udvikle energibesparende løsninger, der både kan bidrage positivt til den danske økonomi i form af direkte energibesparelser, og som produkter og løsninger med indtjeningspotentiale på eksportmarkederne.

Fokus på uddannelse
En væsentlig del af byggebranchens strategi for at overleve i den globaliserede verden er i Dansk Byggeris optik udviklingen af de menneskelige resurser indenfor branchen.

- Vi skal hele tiden blive bedre i vores uddannelser. Det gælder både for de højere uddannelser, hvor vi i dag leverer rådgivere, der projekterer og leder på internationale projekter i kraft af deres viden, mens de bygger med lokal arbejdskraft. Det er deres know-how, der er afgørende, hvor det tidligere også var evnen til at udføre et bestemt stykke arbejde, som blev udført af et hold medfølgende danske arbejdere, siger Povl Christensen.
Derfor skal de akademiske uddannelser udvikle sig, men også erhvervsuddannelserne har længe været et fokusområde for Dansk Byggeri.

- Det er vigtigt med en høj kvalitet i erhvervsuddannelserne. Globalisering handler også om, at verden kommer til os både i form af billigere udenlandsk arbejdskraft og nye materialer og produktionsmetoder. Derfor har danske bygningsarbejdere globaliseringen tæt inde på livet, og en god uddannelse gør, at man kan klare sig i den konkurrence, siger Povl Christensen.

For Danmarks mest mandskabstunge erhverv griber globaliseringen derfor ind på alle niveauer, og ambitionen om deltagelse i Globaliseringsrådet er derfor andet og mere end blot et forfængeligt ønske om at være med, hvor det sker.

Det er en simpel nødvendighed for en branche, der som alle andre udvikler sig sammen med den omgivende verden.

- mir

Brochurer

 • Plastmo

  Plastmo

  Din vejledning til tagrender - 15 % større vandkapacitet. Op til 25 års garanti.

 • Ajos

  Ajos

  Kraner, hejs, skure, pavilloner, strøm, lys, varme og byggepladsindretning

 • Sindal Trappen

  Sindal Trappen

  Ægte dansk håndværk

 • Phønix Tag

  Phønix Tag

  Med mere end 100 års erfaring ved vi det meste om tagpap

 • Ventilationsvinduet

  Ventilationsvinduet

  Fremtidens grønne indeklimaløsning

 • Swedoor

  Swedoor

  Advance-Line - Indvendige- og udvendige døre i spændende designs

 • CE Nielsen Aps

  CE Nielsen Aps

  Nedbrydning-Miljøsanering-Diamantskæring/boring

 • Højgaards

  Højgaards

  Hydrauliske pumper

 • Panelbyg

  Panelbyg

  Recticel isolering  til hele byggeriet  –  Lampda værdi ned til  0,021 W/mK

 • Lind & Risør

  Lind & Risør

  Fra Typehus til Drømme Villa

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Det er så længe siden, at de færreste i byggeriet kan huske det, at Danmark har haft en boligminister og byggeriet dermed ’sin egen minister’

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, at byggebeskæftigelsen steg med beskedne 700 personer i tredje kvartal 2019.

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

Rådgivende ingeniørvirksomheder oplever en opbremsning i væksten. Dog forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

I løbet af det sidste århundrede har San Franciscos havnekvarter Mission Bay hovedsageligt været defineret af tung industri. Nu skal et nyt byggeprojekt aktivere det urbane liv i området