UgensErhverv.dk

Svært for trævarebranchen

Store tab i Setra Group, der er Sveriges største og Europas tredjestørste træindustrikoncern - 7 mio. til tidligere topchef

26-04-2005

Store tab i Setra Group, der er Sveriges største og Europas tredjestørste træindustri - 7 mio. til tidligere topchef

At trævarebranchen har det svært, fremgår tydeligt af regnskabet for årets første kvartal i Setra Group, der er Sveriges største og Europas tredjestørste træindustrikoncern.

Resultatet er således et underskud på 57 mio. svenske kr. mod minus på 17 mio. svenske kr. i samme kvartal sidste år, og efter finansielle poster er underskuddet steget til 66 mio. svenske kr. mod 29 mio. svenske kr. i 2004.

Kvartalets nettoomsætning var på 1 232 mio. svenske kr. mod 1 275 i 2004.

23. februar d.å. forlod koncerndirektør Anders Nilsson Setra Group, hvorefter vicekoncerndirektør Kent Torwald tog over, og det fremgår, at det har kostet 7 mio. svenske kr. til den tidligere topchef. Samtidig har det kostet 10 mio. svenske kr. at opsige en agentaftale, men samtlige Setras agentaftaler i Nordeuropa er nu afviklet.

Hovedårsagen til det dårlige resultat er fortsat stort prispres på savede træer, specielt fyrretræsvarer.

Forretningsområdet savede trævarer består af 12 savværker, som producerer 2,3 mio. kubikmeter savede trævarer om året til en værdi af 4 200 mio. kr. Der er bl.a. eksport til Danmark.

Forleden oplyste den svenske trævarekoncern CF Berg, at den de seneste seks måneder havde haft underskud på 10,1 mio. svenske kr. mod overskud på 1,4 mio. svenske kr. i samme periode sidste år, hvilket hang sammen med de lavere priser på savede trævarer og øgede priser på råvarer.
-jhan

Brochurer

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Dansk Håndværk peger på, at mængden af forskellige økonomiske ordninger med deraf følgende bureaukrati vokser uhæmmet

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Dansk Byggeri efterlyser en snarlig politisk afklaring om en langsigtet investeringsplan for infrastruktur

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

PVC Informationsrådet retter i et brev til Folketinget en skarp kritik af Miljøstyrelsens rapport ’Vurdering af potentialet for substitution af PVC indenfor specifikke produktområder’

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Fra den 30. maj lancerer Dansk Arkitektur Center (DAC) to spritnye guidede ture, der tager danskerne med ud under åben himmel for at opleve, hvordan arkitekturen har formet København