UgensErhverv.dk

3.400 flere tømrere på et år

Januarstormen gav 2.200 tømrerjob - ialt 2.800 flere i byggeriet

25-04-2005

Januarstormen gav 2.200 tømrerjob - ialt 2.800 flere i byggeriet

Den orkanagtige storm 8. januar 2005 var ikke lige så kraftig som 1999-orkanen, men har alligevel bidraget med mange arbejdspladser. Reparation af tagskader har nu givet tømrerfolk nok at se til, og der var således i årets første kvartal 2.200 flere beskæftigede tømrere i forhold til fjerde kvartal 2004 (sæsonkorrigeret).

Det oplyser Bo Sandberg, økonom i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet og tilføjer, at på et år er tømrernes beskæftigelse steget med hele ca. 3.400.

Når der korrigeres for sæsonudsving, er byggeriets beskæftigelse i første kvartal steget med knap 2.800 personer i forhold til fjerde kvartal 2004. Samlet var 161.823 beskæftiget i byggeriet i første kvartal, og byggeriets beskæftigelse er dermed oppe på samme niveau som midtvejs i 2002, men fortsat langt fra seneste konjunkturtop i 2000, da årsgennemsnittet var 166.900, ikke mindst som følge af stormskadereparationer oven på den store orkan i december 1999.

Konjunkturvendingen i første kvartal er bredere funderet end blot den meget synlige fremgang hos tømrerne.

- Vendingen er trukket af en høj efterspørgsel på om- og tilbygninger i privatboligmarkedet, som skyldes øget købekraft via stigende huspriser, afdragsfrie lån og lave renter. Både for Blik & Rør, El-faget og Malerfagets a-kasser har ledighedsprocenten i januar og februar 2005 ligget ca. 2 procentpoint lavere end samme periode 2004, fortæller Bo Sandberg.

Omsætningsudviklingen i landets byggemarkeder skulle egentlig tilsige et endnu større fald i byggeriets ledighed, men som følge af gør-det-selv og sort arbejde er det ikke tilfældet.

- Til gengæld er det meget påfaldende, at stormskadereparationer slår så tydeligt igennem i de officielle statistikker. Det er typisk forsikringsskader, og den slags skal som bekendt udføres efter regning med moms og det hele, for ellers dækker forsikringen ikke, siger Bo Sandberg.
-jhan

Brochurer

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Det offentlige bør betale for øget bureaukrati

Dansk Håndværk peger på, at mængden af forskellige økonomiske ordninger med deraf følgende bureaukrati vokser uhæmmet

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Fejlskøn polstrede dansk økonomi til coronakrisen

Dansk Byggeri efterlyser en snarlig politisk afklaring om en langsigtet investeringsplan for infrastruktur

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

PVC Informationsrådet retter i et brev til Folketinget en skarp kritik af Miljøstyrelsens rapport ’Vurdering af potentialet for substitution af PVC indenfor specifikke produktområder’

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Oplev hvordan arkitekturen har formet København

Fra den 30. maj lancerer Dansk Arkitektur Center (DAC) to spritnye guidede ture, der tager danskerne med ud under åben himmel for at opleve, hvordan arkitekturen har formet København