UgensErhverv.dk

3.400 flere tømrere på et år

Januarstormen gav 2.200 tømrerjob - ialt 2.800 flere i byggeriet

25-04-2005

Januarstormen gav 2.200 tømrerjob - ialt 2.800 flere i byggeriet

Den orkanagtige storm 8. januar 2005 var ikke lige så kraftig som 1999-orkanen, men har alligevel bidraget med mange arbejdspladser. Reparation af tagskader har nu givet tømrerfolk nok at se til, og der var således i årets første kvartal 2.200 flere beskæftigede tømrere i forhold til fjerde kvartal 2004 (sæsonkorrigeret).

Det oplyser Bo Sandberg, økonom i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet og tilføjer, at på et år er tømrernes beskæftigelse steget med hele ca. 3.400.

Når der korrigeres for sæsonudsving, er byggeriets beskæftigelse i første kvartal steget med knap 2.800 personer i forhold til fjerde kvartal 2004. Samlet var 161.823 beskæftiget i byggeriet i første kvartal, og byggeriets beskæftigelse er dermed oppe på samme niveau som midtvejs i 2002, men fortsat langt fra seneste konjunkturtop i 2000, da årsgennemsnittet var 166.900, ikke mindst som følge af stormskadereparationer oven på den store orkan i december 1999.

Konjunkturvendingen i første kvartal er bredere funderet end blot den meget synlige fremgang hos tømrerne.

- Vendingen er trukket af en høj efterspørgsel på om- og tilbygninger i privatboligmarkedet, som skyldes øget købekraft via stigende huspriser, afdragsfrie lån og lave renter. Både for Blik & Rør, El-faget og Malerfagets a-kasser har ledighedsprocenten i januar og februar 2005 ligget ca. 2 procentpoint lavere end samme periode 2004, fortæller Bo Sandberg.

Omsætningsudviklingen i landets byggemarkeder skulle egentlig tilsige et endnu større fald i byggeriets ledighed, men som følge af gør-det-selv og sort arbejde er det ikke tilfældet.

- Til gengæld er det meget påfaldende, at stormskadereparationer slår så tydeligt igennem i de officielle statistikker. Det er typisk forsikringsskader, og den slags skal som bekendt udføres efter regning med moms og det hele, for ellers dækker forsikringen ikke, siger Bo Sandberg.
-jhan

Brochurer

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Det er så længe siden, at de færreste i byggeriet kan huske det, at Danmark har haft en boligminister og byggeriet dermed ’sin egen minister’

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, at byggebeskæftigelsen steg med beskedne 700 personer i tredje kvartal 2019.

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

Rådgivende ingeniørvirksomheder oplever en opbremsning i væksten. Dog forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

I løbet af det sidste århundrede har San Franciscos havnekvarter Mission Bay hovedsageligt været defineret af tung industri. Nu skal et nyt byggeprojekt aktivere det urbane liv i området