UgensErhverv.dk

Strammere kreditvurdering for SMV’erne

Med nye bankregler er der er udsigt til skrappere finansieringsvilkår for små og mellemstore virksomheder fra næste år.

25-04-2005

Bankerne vil i løbet af 2006 begynde at efterleve EU’s nye regelsæt om bankers kapitaltilstrækkelighed. Det vil få den konsekvens, at bankerne skal kreditvurdere deres kunder langt mere indgående, end tilfældet er i dag.
Det kan komme til at betyde dramatiske forandringer for mange små og mellemstore virksomheder, vurderer Håndværksrådet, som netop har afholdt en konference om emnet for SMV’erne.

- Det bliver ikke nødvendigvis sværere at få finansiering, for der er masser af kapital til rådighed for virksomhederne, men prisen på et lån kan komme til at svinge meget mellem de enkelte håndværksmestre eller virksomheder, siger Henrik Lilja fra Håndværksrådet.

- I dag skal bankerne hensætte otte procent af det udlånte beløb til dækning på underskudsgivende lån, hver gang de udlåner penge til en kunde. Denne faste regel bliver nu ændret, så bankerne kan nøjes med kun seks procent i hensættelse ved långivning til gruppen af små og mellemstore virksomheder. Til gengæld skal bankerne bruge flere oplysninger, når de kreditvurderer, fortæller Henrik Lilja.

I virkeligheden er der tale om en liberalisering for banksektoren, men prisen for bankerne er, at de skal holde endnu bedre snor med, at de ikke taber penge på udlånsforretningen.
Og det er kun de små og mellemstore virksomheder, som bankerne får lov til at hensætte mindre på – bankerne skal fortsat hensætte otte procent som sikkerhed på udlånene til de store virksomheder.

Virksomhederne skal sælge sig selv
Bankens sikkerhed for udlånene skal øges ved at indhente flere oplysninger end dem, som bare kan læses ud af regnskabstallene. Fremover skal banken bl.a. vide mere om ledelsen i firmaet, hvordan driftsresultatet er opnået, og hvilke fremtidsplaner virksomheden har.

- Det er oplysninger, som måske virker lidt ’blødere’ end de traditionelle økonomiske oplysninger, men de skal give banken et bedre indtryk af risikoen i låneforretningen, siger Henrik Lilja.

For bankerne er fordelen, at de har mulighed for at tjene mere, når de må hensætte mindre. De får mere kapital til rådighed og kan udlåne flere penge og tage en mindre rente for de udlån, de formidler. Det vil komme nogle virksomheder til gode, mens andre vil få en negativ overraskelse.

- For en del virksomheder vil de nye regler betyde, at de kan få billigere lån i banken, mens andre vil blive vurderet til at være mere risikofyldte kunder og dermed skulle betale en højere rente, siger Henrik Lilja, der vurderer, at den type virksomheder, der er rigtig mange af indenfor byggeriet, vil komme i søgelyset.

- Alt andet lige vil det være de 1-mandsdrevede og mand og kone-virksomhederne, der er mest udsatte for at blive vurderet som risikofyldte kunder. Et uheld kan blive fatalt for den slags virksomheder, og det skal banken tage hensyn til. Men det kan også blive dyrere at låne penge, hvis man er i en branche, der er ramt af dårlige konjunkturer, siger Henrik Lilja og understreger, at det fremover bliver afgørende, hvor god den enkelte virksomhed er til at overbevise banken om, at det er et fornuftigt projekt, den ønsker finansiering til, for banken skal kreditvurdere i hvert enkelt tilfælde. Frem for alt gælder det om ikke at fremstå uovervejet eller med pludselige behov for at lukke økonomiske huller.

Kend din position på markedet
- Virksomheden skal give oplysninger, der skaber mere gennemsigtighed om virksomhedens situation for banken. Det kan jo falde positivt ud, men også føre til, at banken bliver opmærksom på risikoområderne.
Så er det vigtigt, at man er bevidst om virksomhedens svage punkter og viser banken, hvordan man har tænkt sig at løse udfordringerne. En enkeltmandsvirksomhed kan måske nedbringe risikomomentet ved udlåning til sin virksomhed, hvis der er en god plan for, hvordan man håndterer sygdom eller en ulykke, siger Henrik Lilja og anbefaler virksomhederne allerede nu at gå i gang med at indsamle viden og information, der kan bruges i kreditvurderingssituationen.
Det kan være oplysninger om virksomhedens position i markedet, sammenligning med andre konkurrenter, forholdet til leverandørerne, risikostyringen mv.

På Håndværksrådets hjemmeside findes dokumentet ’SMV værktøjskasse’ under www.hvr.dk/basel2toolbox.pdf , der kan bruges til at analysere og vurdere virksomhedens muligheder for finansiering efter de nye regler.

Ifølge Håndværksrådet bliver ’værktøjskassen’ i nær fremtid udformet som en interaktiv webside, hvor virksomhederne kan indtaste deres oplysninger og få råd og anbefalinger tilpasset den enkelte virksomhed.

- mir

Brochurer

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Boligministeren: Byggeriet kan skabe sin egen plads i historien

Det er så længe siden, at de færreste i byggeriet kan huske det, at Danmark har haft en boligminister og byggeriet dermed ’sin egen minister’

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Byggeboom giver Københavns befolkningstilvækst baghjul

Ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, at byggebeskæftigelsen steg med beskedne 700 personer i tredje kvartal 2019.

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

FRI: Fuld stop i boligbyggeriet

Rådgivende ingeniørvirksomheder oplever en opbremsning i væksten. Dog forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

Henning Larsen designer højhus i San Francisco

I løbet af det sidste århundrede har San Franciscos havnekvarter Mission Bay hovedsageligt været defineret af tung industri. Nu skal et nyt byggeprojekt aktivere det urbane liv i området