UgensErhverv.dk

Støtteordning skal være ens for alle

Fælles ventelister til alle støttede boliger skal ud på nettet, mener Charlotte Fischer fra Det Radikale Venstre.

18-04-2005

Af folketingsmedlem Charlotte Fischer, Det Radikale Venstre

Det Radikale Venstre ønsker et mere retfærdigt og gennemsigtigt boligmarked i bedre balance. I dag slås vi med lange køer, manglende tilskyndelse til at bygge nyt og forbedre, ghettodannelser, restriktiv regulering og uigennemskuelighed.

Skal der for alvor tages fat om problemerne, bør det ske med omtanke – i erkendelse af sagens vitale betydning for både det enkelte menneske og samfundet som helhed. Der bør derfor gennemføres en omfattende analyse af de udfordringer, boligmarkedet står overfor – med henblik på en langsigtet reform.

Konkret vil jeg bl.a. arbejde for mere konkurrence.

Et mål er at skabe mere ligelig konkurrence i byggeriet af lejeboliger. Derfor bør der f.eks. indføres en enstrenget ordning for støtte til opførelse af nye lejeboliger. Ordningen skal være ens for alle – uanset om det er pensionskasser, murermestre, almene selskaber eller noget helt fjerde.

Vi ønsker dermed at gøre op med de to forskellige støttesystemer, der eksisterer i dag – alt efter om man er alment boligselskab eller privat bygherre. Kommunerne skal have anvisningsret til en del af boligerne. Der skal være en overgrænse for, hvor dyre boligerne må være pr. kvadratmeter.

Bedre kvalitet og gennemsigtighed
Et andet mål er at skabe en bedre sammenhæng mellem pris og kvalitet på boliger. Derfor bør udlejerne f.eks. have øgede muligheder for at genudleje nyistandsatte boliger uden huslejerestriktioner. Selv om der allerede er taget skridt i denne retning, er det ikke nok.

Udlejere har f.eks. i dag mulighed for at genudleje boliger, der er gennemgribende istandsat. Men istandsættelsen skal ske inden for to år. Det bør udvides til fem år, så også mindre udlejere bedre kan få råd.

Derudover bør kravet om gennemgribende istandsættelse være opfyldt i det øjeblik, man lever op til seneste bygningsreglement mht. isolering, brandsikring, toilet, bad, termovinduer m.v. Altså ingen tidsbegrænsning her.

Et tredje mål er at skabe mere gennemsigtighed i det, der ofte er en jungle. En måde er at offentliggøre obligatoriske, fælles ventelister til alle støttede boliger på nettet. Det vil forbedre de boligsøgendes overblik, rationalisere ventelisterne og spare på gebyrerne.

Vi ønsker samtidig at indføre en offentlig vurdering af værdien af samtlige boliger i Danmark. Det vil give borgerne et overblik over, hvilken boligform der har det mest gunstige forhold mellem husleje og værdi. Det vil gøre det muligt at sammenligne huslejen i lejeboliger og prisen på andelsboliger med værdien af boligen.

Charlotte Fischer præsenterer sig selv således: ’Jeg er 41 år, uddannet cand.mag. og nyvalgt medlem af Folketinget. Her varetager jeg - foruden boligordførerskabet – posterne som sundhedsordfører og universitetsordfører for Det Radikale Venstre. Jeg har en fortid som EU-fuldmægtig for KL, derefter som pressesekretær for den radikale folketingsgruppe og Christiansborg-redaktør for Skive Folkeblad og Holbæk Amts Venstreblad. Senest har jeg seks år bag mig som kommunikationschef i Amtsrådsforeningen.’

Brochurer

Klimamål skal tilpasses ejendomsbranchens virkelighed

Klimamål skal tilpasses ejendomsbranchens virkelighed

EjendomDanmarks administrerende direktør, Jannick Nytoft, roser det nye klimaudspil fra Dansk Industri, men samtidig peger han på, at der er plads til forbedringer.

3F: Udenlandske virksomheder finder på alle mulige svinkeærinder

3F: Udenlandske virksomheder finder på alle mulige svinkeærinder

For 3F’s byggegruppe er det ikke uvelkomment, at den nye beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, er socialdemokrat.

Utraditionel tømmerhandel blander sig med vækstkæmperne

Utraditionel tømmerhandel blander sig med vækstkæmperne

Østerbro Tømmerhandel Gruppen er netop nomineret til ’EY Entrepreneur Of The Year’, der er en af Danmarks og verdens mest anerkendte vækstskaberkonkurrence

Boligminister vil have mange flere almene boliger

Boligminister vil have mange flere almene boliger

I dag tager boligminister Kaare Dybvad Bek første spadestik til 148 nye almene boliger i København og den slags byggeri vil han have meget mere af så vi får blandede boligområder med plads til alle