UgensErhverv.dk

Massive investeringer i byfornyelse

Aktiv boligpolitik bryder den negative, sociale arv, mener Rasmus Prehn fra Socialdemokraterne.

18-04-2005

Af folketingsmedlem Rasmus Prehn, Socialdemokraterne

Som nyt medlem af Folketingets boligudvalg ser jeg frem til at komme i gang med de mange spændende, boligpolitiske udfordringer, der venter forude.

Boligpolitikken er af afgørende betydning. Måden, vi bor på, har stor betydning for vores hverdag, vores sociale muligheder og vores videre udvikling. En aktiv boligpolitik er en god vej til at skabe beskæftigelse, bryde den negative sociale arv og til at sikre, at alle har en tryg og god hverdag.

Jeg vil især arbejde for, at vi igen får gang i by- og boligfornyelsen. Vi kender succesen fra blandt andet min hjemby Aalborg, hvor man eksempelvis forvandlede mørke og triste baggårde til grønne og hyggelige fællesarealer.

Byfornyelsen medvirker også til at afhjælpe de ghettoproblemer, flere af vores større byer lider under. Regeringen har desværre vist sig uvillig til en effektiv indsats på dette område. Ved at gennemføre egentlige kvarterløftsprojekter kan vi hjælpe de mange, der er fanget i boligområder, hvor fysisk og socialt forfald er en del af hverdagen.

Jeg vil arbejde for massive investeringer i by- og boligfornyelse. En investering af den art vil, udover at sikre en tiltrængt renovering af vores boliger, veje og anlæg, få flere i arbejde. Regeringens besparelser skal stoppes, og vi skal igen have gang i byfornyelsen og kvarterløftsprojekterne.

Rasmus Prehns personlige præsentation: ’Jeg er født i 1973 og uddannet cand.scient.soc. Gift med Heidi, far til to døtre. Medlem af Folketinget siden februar 2005.
Jeg har været sekretariatsleder i Mindscope. Desuden har jeg været byrådsmedlem i Aalborg 2001-2005. I mit virke som byrådsmedlem har jeg beskæftiget mig en hel del med by- og boligpolitik.’

Brochurer

Det er nu du skal pege på årets bedste byggeri

Det er nu du skal pege på årets bedste byggeri

Kender du et byggeri, som er bedre end alle de andre? Så kan du være med til at sørge for, at prisen for Årets Byggeri 2019 havner det rigtige sted.

Erhvervsministeren vil lade hammeren falde mod erhvervslivets syndere

Erhvervsministeren vil lade hammeren falde mod erhvervslivets syndere

Når SMV’erne har det godt, har også landdistrikter det godt. Erhvervspolitik målrettet de små og mellemstore virksomheder er også landdistriktspolitik

Klimamål skal tilpasses ejendomsbranchens virkelighed

Klimamål skal tilpasses ejendomsbranchens virkelighed

EjendomDanmarks administrerende direktør, Jannick Nytoft, roser det nye klimaudspil fra Dansk Industri, men samtidig peger han på, at der er plads til forbedringer.

3F: Udenlandske virksomheder finder på alle mulige svinkeærinder

3F: Udenlandske virksomheder finder på alle mulige svinkeærinder

For 3F’s byggegruppe er det ikke uvelkomment, at den nye beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, er socialdemokrat.