UgensErhverv.dk

Asbest dræber 3-400 om året

Selv om det livsfarlige byggemateriale har været forbudt i næsten 20 år, er det nu, dødsfaldene for alvor kommer.

15-04-2005

Omkring 3-400 danskere vil årligt miste livet de kommende år på grund af, de arbejdede med asbest for mange år, skriver Ugebrevet A4.

Det er næsten 20 år siden, det blev forbudt at bruge det farlige byggemateriale, men det er nu, at sygdommen for alvor kræver dødsfald.
Ifølge A4 er de alvorligste følger af asbesteksponering lungekræft og lungehindekræft, og de viser sig oftest først efter 25 år.

A4 konstaterer, at meget få af de dødstruede har fået en arbejdskadeerstatning, da deres sygdomme ikke er blevet anmeldt som arbejdsbetingede sygdomme. A4 mener, at lægerne burde gøre en større indsats på dette område.

Endelig fremhæver Ugebrevet, at nutidens opmærksomhed omkring asbest på byggepladser er foruroligende lille. Det kan være livsfarligt, da der stadig er asbest-arbejde i forbindelse med renovering og nedrivninger.
-ls.

Brochurer

Kattegatforbindelsen fra utopi til realistisk mulighed

Kattegatforbindelsen fra utopi til realistisk mulighed

Også den nuværende regeringen vil undersøge mulighederne for en fast forbindelse over Kattegat

Kom helt tæt på restaureringen af Dybbøl Mølle

Kom helt tæt på restaureringen af Dybbøl Mølle

Nu er der en unik mulighed for at komme ind i møllebyggerens hule, inden møllevingerne skal monteres på Dybbøl Mølle

Hør mere om de nominerede til arkitekturprisen Årets Arne

Hør mere om de nominerede til arkitekturprisen Årets Arne

Arkitektforeningen København inviterer d. 22. januar til fejring og kritik af de nominerede værker til Årets Arne 2020

Nuuks Plads bliver nyt samlingspunkt

Nuuks Plads bliver nyt samlingspunkt

Lokal forankring og plads til fællesskaber er nøgleordene i den nye vision for Nuuks Plads, som projektudviklingsselskabet bag netop har præsenteret