UgensErhverv.dk

Ulovlige byggearbejdere i hele landet

To dages kontrol afslører 21 byggesager med underbetalte østarbejdere.

14-04-2005

To dages kontrol afslører 21 byggesager med underbetalte østarbejdere.


Brug af underbetalte udenlandske arbejdere ved byggeri er ikke et regionalt problem. En to-dages kontrol fortaget af Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT-kartellet) viser, at fænomenet er udbredt i hele landet.

I løbet af mandag den 11. og tirsdag 12. april fandt kartellets faglige medarbejdere frem til 21 byggesager med 89 udenlandske arbejdstagere, hvor der er begrundet mistanke om, at reglerne ikke er overholdt.

Sagerne er indberettet til politiet, ligesom der er stillet krav om overenskomst, så arbejdstagerne kan sikres ordentlige løn- og arbejdsforhold på lige fod med de danske bygningsarbejdere.

Tallet er ifølge BAT stigende. Under en tilsvarende kampagne i august 2004, blev der fundet væsentlig færre.

BAT opfordrer myndighederne til at komme op på mærkerne og gøre en offensiv indsats imod ulovlighederne.
-ls.

De 21 sagers fordeling ifølge BAT-kartellet:

Københavns Amt:
- Charlottenlund, 6 litauere, arbejder med ombygning.
- Søborg, 6 polakker arbejder med renovering.
- I Hareskoven arbejder 4 Litauere med renovering. Firmaet er tidligere blokeret.

Frederiksborg Amt:
- Renovering i Hundested, 4 estere.
- Bjørnebakken i Frederiksværk, 4 lettere.
- Græsted, 3 arbejdstagere fra udlandet.
- Hørsholm, 2 arbejdstagere fra udlandet.
- Udsholt, 4 polakker.
- Bjørnebakken i Frederiksværk, 4 lettere.
- I den økologiske landsby i Torup ved Hundested arbejder 3 estere med at bygge bjælkehuse.
- I Hillerød arbejder 6 polske håndværkere på renovering af en gård.

Roskilde amt:
- Trekroner, 2 udenlandske arbejdstagere.

Vestsjællands amt
- I Korsør arbejder 6 polske håndværkere med at renovere på 3 forskellige adresser.

Fyns amt:
- Middelfart, 2 tyskere opfører bjælkehus.
- Odense, 2 estere med renovering.

Vejle amt:
- Fredericia, 6 polakker, nybyggeri af villa.
- Fredericia, 12 polakker arbejder med sandblæsning.

Ribe amt:
- I Esbjerg arbejder 4 polske håndværkere på en minigolfbane.

Ringkøbing amt:
- Stauning, 4 polakker arbejder med renovering.

Århus amt:
- Spørring, 4 litauere renovering m.m. ved landbrug.

Nordjyllands amt:
- Års, 3 estere/litauere renovering/ombygning af landbrug.
- Helbertskov, 2 ester/litauer, renovering/ombygning af landbrug.

Brochurer

Kattegatforbindelsen fra utopi til realistisk mulighed

Kattegatforbindelsen fra utopi til realistisk mulighed

Også den nuværende regeringen vil undersøge mulighederne for en fast forbindelse over Kattegat

Kom helt tæt på restaureringen af Dybbøl Mølle

Kom helt tæt på restaureringen af Dybbøl Mølle

Nu er der en unik mulighed for at komme ind i møllebyggerens hule, inden møllevingerne skal monteres på Dybbøl Mølle

Hør mere om de nominerede til arkitekturprisen Årets Arne

Hør mere om de nominerede til arkitekturprisen Årets Arne

Arkitektforeningen København inviterer d. 22. januar til fejring og kritik af de nominerede værker til Årets Arne 2020

Nuuks Plads bliver nyt samlingspunkt

Nuuks Plads bliver nyt samlingspunkt

Lokal forankring og plads til fællesskaber er nøgleordene i den nye vision for Nuuks Plads, som projektudviklingsselskabet bag netop har præsenteret