UgensErhverv.dk

Stor undren i DLH

DLH siger ja til proaktiv miljøindsats, men nej til forslag fra Nepenthes

08-04-2005

DLH siger ja til proaktiv miljøindsats, men nej til forslag fra Nepenthes


På DLH’s generalforsamling i går, torsdag den 7. april, afviste DLH’s aktionærer et forslag fremsat af Nepenthes om, at alt DLH’s træ skulle verificeres af en uafhængig instans.

Aktionærerne fulgte dermed DLH’s bestyrelses synspunkt, nemlig at forslaget var både unødvendigt og praktisk uigennemførligt.

Først og fremmest indeholder DLH’s nye miljøpolitik allerede brugen af verifikation. Dernæst ville det være spild af ressourcer at benytte en dyr verifikation i lande, hvor der ikke er problemer med skovsituationen, som f.eks. i Danmark.

- I DLH undres vi over, at Nepenthes ikke løbende kommer med forslag og ideer, når vi inviterer til møder, udtaler miljøchef Erik Albrechtsen. Så kunne vi eksempelvis have forklaret Nepenthes, hvorfor deres forslag til generalforsamlingen var unødvendigt. Men Nepenthes ønsker tilsyneladende kun at give sine meninger til kende i situationer med stor mediebevågenhed.

- Det er derfor endnu ikke lykkedes at opnå en konstruktiv dialog med Nepenthes i modsætning til vores dialog og samarbejde med andre NGO’er i Danmark og udlandet. Det er ærgerligt, for Nepenthes forspilder derved en mulighed for at få indflydelse, siger Erik Albrechtsen.

- DLH må på det kraftigste tage afstand fra den negative og ensidige medieomtale, som fandt sted op til generalforsamlingen, hvor læserne af flere aviser fik det indtryk, at DLH bevidst handler med ulovligt træ. Alt træ, som forhandles af DLH er godkendt af myndighederne i de lande, hvorfra det eksporteres. Men i lande med ineffektiv myndighedskontrol er der en risiko for, at træ, som er godkendt af myndighederne, alligevel kan vise sig at være af tvivlsom oprindelse.

Stor DLH-indsats

- Udfordringen er at minimere denne risiko, og DLH gør over hele bredden mere end nogen anden træhandelsvirksomhed herfor, med:
- En ny miljøpolitik med klare mål for kendt oprindelse af træet og forøget omsætning med certificeret træ

- Forøgede ressoucer til miljøområdet, herunder en særlig indsats i visse lande, hvor der bl.a. er ansat forstfolk til at samarbejde med DLH’s leverandører
- En aktuel evaluering af DLH’s Good Supplier Project, som gennemføres af det engelske konsulentfirma ProForest, der skal gøre os endnu bedre til at udvælge gode leverandører

DLH er ikke involveret i det første led i kæden, altså egentlig skov- og træproduktion. Da DLH samtidig i stigende grad indkøber forarbejdede træprodukter, er det ofte en kompliceret opgave at opnå detailviden om, hvilken skov det enkelte træprodukt er fra.

Omend DLH er en stor aktør på det tropiske træmarked, omsætter vi under 1% af det industrille tropetræ i verden. Desuden sælger mange af DLH’s leverandører træ til markeder med få miljøkrav. DLH ønsker at medvirke til et bedre miljø, men der er en tendens til, at man overvurderer vores indflydelse, hedder det i en meddelelse fra DLH.
-jhan

Brochurer

 • Panelbyg

  Panelbyg

  Recticel isolering  til hele byggeriet  –  Lampda værdi ned til  0,021 W/mK

 • Nyt om Bæredygtighed

  Nyt om Bæredygtighed

  Magasin om hvorfor du skal interessere dig for Bæredygtighed i byggebranchen

 • Greditec

  Greditec

  Murflex - ventiler i rustfrit stål

 • Dansk MiljøAnalyse

  Dansk MiljøAnalyse

  Prøvetagning og Miljøscreening

 • Thy Trapper

  Thy Trapper

  100 % dansk produceret trapper

 • Biokube

  Biokube

  Biologisk rensning af spildevand

 • NEWTEK

  NEWTEK

  Intelligent og bæredygtigt belysning og byrumsinventar

 • OSCON

  OSCON

  Specialist i sports- og trægulve

 • GRANAB strøsystemer

  GRANAB strøsystemer

  Alt i gulve til boliger, kontorer, skoler og offentlige bygninger

 • Riwal

  Riwal

  Vi hjælper dig sikkert i højden!

Det er nu du skal pege på årets bedste byggeri

Det er nu du skal pege på årets bedste byggeri

Kender du et byggeri, som er bedre end alle de andre? Så kan du være med til at sørge for, at prisen for Årets Byggeri 2019 havner det rigtige sted.

Erhvervsministeren vil lade hammeren falde mod erhvervslivets syndere

Erhvervsministeren vil lade hammeren falde mod erhvervslivets syndere

Når SMV’erne har det godt, har også landdistrikter det godt. Erhvervspolitik målrettet de små og mellemstore virksomheder er også landdistriktspolitik

Klimamål skal tilpasses ejendomsbranchens virkelighed

Klimamål skal tilpasses ejendomsbranchens virkelighed

EjendomDanmarks administrerende direktør, Jannick Nytoft, roser det nye klimaudspil fra Dansk Industri, men samtidig peger han på, at der er plads til forbedringer.

3F: Udenlandske virksomheder finder på alle mulige svinkeærinder

3F: Udenlandske virksomheder finder på alle mulige svinkeærinder

For 3F’s byggegruppe er det ikke uvelkomment, at den nye beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, er socialdemokrat.