UgensErhverv.dk

Stor undren i DLH

DLH siger ja til proaktiv miljøindsats, men nej til forslag fra Nepenthes

08-04-2005

DLH siger ja til proaktiv miljøindsats, men nej til forslag fra Nepenthes


På DLH’s generalforsamling i går, torsdag den 7. april, afviste DLH’s aktionærer et forslag fremsat af Nepenthes om, at alt DLH’s træ skulle verificeres af en uafhængig instans.

Aktionærerne fulgte dermed DLH’s bestyrelses synspunkt, nemlig at forslaget var både unødvendigt og praktisk uigennemførligt.

Først og fremmest indeholder DLH’s nye miljøpolitik allerede brugen af verifikation. Dernæst ville det være spild af ressourcer at benytte en dyr verifikation i lande, hvor der ikke er problemer med skovsituationen, som f.eks. i Danmark.

- I DLH undres vi over, at Nepenthes ikke løbende kommer med forslag og ideer, når vi inviterer til møder, udtaler miljøchef Erik Albrechtsen. Så kunne vi eksempelvis have forklaret Nepenthes, hvorfor deres forslag til generalforsamlingen var unødvendigt. Men Nepenthes ønsker tilsyneladende kun at give sine meninger til kende i situationer med stor mediebevågenhed.

- Det er derfor endnu ikke lykkedes at opnå en konstruktiv dialog med Nepenthes i modsætning til vores dialog og samarbejde med andre NGO’er i Danmark og udlandet. Det er ærgerligt, for Nepenthes forspilder derved en mulighed for at få indflydelse, siger Erik Albrechtsen.

- DLH må på det kraftigste tage afstand fra den negative og ensidige medieomtale, som fandt sted op til generalforsamlingen, hvor læserne af flere aviser fik det indtryk, at DLH bevidst handler med ulovligt træ. Alt træ, som forhandles af DLH er godkendt af myndighederne i de lande, hvorfra det eksporteres. Men i lande med ineffektiv myndighedskontrol er der en risiko for, at træ, som er godkendt af myndighederne, alligevel kan vise sig at være af tvivlsom oprindelse.

Stor DLH-indsats

- Udfordringen er at minimere denne risiko, og DLH gør over hele bredden mere end nogen anden træhandelsvirksomhed herfor, med:
- En ny miljøpolitik med klare mål for kendt oprindelse af træet og forøget omsætning med certificeret træ

- Forøgede ressoucer til miljøområdet, herunder en særlig indsats i visse lande, hvor der bl.a. er ansat forstfolk til at samarbejde med DLH’s leverandører
- En aktuel evaluering af DLH’s Good Supplier Project, som gennemføres af det engelske konsulentfirma ProForest, der skal gøre os endnu bedre til at udvælge gode leverandører

DLH er ikke involveret i det første led i kæden, altså egentlig skov- og træproduktion. Da DLH samtidig i stigende grad indkøber forarbejdede træprodukter, er det ofte en kompliceret opgave at opnå detailviden om, hvilken skov det enkelte træprodukt er fra.

Omend DLH er en stor aktør på det tropiske træmarked, omsætter vi under 1% af det industrille tropetræ i verden. Desuden sælger mange af DLH’s leverandører træ til markeder med få miljøkrav. DLH ønsker at medvirke til et bedre miljø, men der er en tendens til, at man overvurderer vores indflydelse, hedder det i en meddelelse fra DLH.
-jhan

Brochurer

Voldsom udvidelse af lovlig overvågning på gader og stræder

Voldsom udvidelse af lovlig overvågning på gader og stræder

'Big Brother' samfundet er ikke langt væk I et svar til Folketingets Retsudvalg afslører justitsminister Nick Hækkerup, at regeringens planer om øget overvågning vil få vidtrækkende følger for befolkningen.

Dinesen introducerer nyt lamelopbygget gulv i 3-lags massiv eg

Dinesen introducerer nyt lamelopbygget gulv i 3-lags massiv eg

SPONSORERET INDHOLD: Dette forår er Dinesen stolt over at tilføje endnu et lag til firmaets højkvalitets trægulve. Et produkt i smuk symbiose med Dinesens vision: Dinesen Layers Eg

Det tager 13 år: Øresundsbroen skal males

Det tager 13 år: Øresundsbroen skal males

Den danske malerleverandør AcryMatic Coating skal levere den miljøvenlige maling, der skal dække Øresundsbroens 300.000 m2

’Grøn’ drejebog bag CO2-reduktion

’Grøn’ drejebog bag CO2-reduktion

Med afsæt i energiaftalen mellem Danske Tegl og Energistyrelsen er det lykkedes teglvirksomheden Egernsund Wienerberger at nedbringe CO2-emissionen yderligere