UgensErhverv.dk

København i 3D

Digital 3D-model af København frit tilgængelig via Kommunens hjemmside.

04-04-2005

Digital 3D-model af København frit tilgængelig via Kommunens hjemmside

Det er nu muligt at hente en digital 3D-model af København via hjemmesiden hos Kommunens planlægningsorgan, Plan og Arkitektur, der også har udarbejdet modellen.

Modellen er tilgængelig i et såkaldt dwg-format, og kræver derfor et digitalt tegne-software for at kunne ses. Det er derfor i første omgang professionelle rådgivere i byggebranchen, der vil have gavn af modellen til rumlige studier og 3D-visualiseringer af nye byggerier i Hovedstaden.

3D-modellen viser byens generelle bygnings- og vejstruktur i en skala, der svarer til ca. 1:4000. Markante bygningsværker fremtræder mere detaljeret, svarende til en skala på ca. 1:500.

Det skal bemærkes at modellens cad-koordinater ikke er sammenfaldende med Grundkortet over København og Frederiksberg. Mere detaljerede cad-modeller over København og Frederiksberg formidles af Stadskonduktøren i København og Frederiksberg Stads- og Landinspektør.

- nn

Find 3D-modellen her:www.planogarkitektur.kk.dk

Brochurer

Staten vil stramme brugen af arbejdsklausuler

Staten vil stramme brugen af arbejdsklausuler

Beskæftigelsesministeren afventer redegørelser fra alle ministerier omkring brugen af arbejdsklausuler og kontrollen af disse

’Black Hverdag’ venter i efteråret

’Black Hverdag’ venter i efteråret

Danmarks Statistiks inflationstal for juli blev på +0,5 procent mod 0,3 procent i juni og 0,0 procent de foregående måneder. Til sammenligning landede inflationen i hele 2019 på +0,8 procent

Grøn omstilling bliver ikke gratis

Grøn omstilling bliver ikke gratis

Det kræver kloge investeringer, og derfor bør man ikke mindst se på, hvordan vi nedsætter behovet for energi

Genskaber landsbystemning i nyt boligområde

Genskaber landsbystemning i nyt boligområde

Arkitekterne Cornelius Vöge har netop afleveret tegnestuens første boligprojekt i hjembyen Roskilde. Det nye boligområde Hyrdehøj Husene skal genskabe stemningen fra landsbysamfundene