UgensErhverv.dk

Fusion skrinlagt

Alligevel ingen sammenlægning af Tekniq og Dansk Byggeri

01-04-2005

Alligevel ingen sammenlægning af Tekniq og Dansk Byggeri

Efter tre måneders drøftelser er planerne om en sammenlægning af Tekniq og Dansk Byggeri lagt på hylden, og organisationerne vil i stedet fokusere på at udbygge det
allerede eksisterende samarbejde på en række konkrete punkter

I december 2004 offentliggjorde byggeriets to største erhvervs- og
arbejdsgiverorganisationer, at de indgik drøftelser om et endnu tættere samarbejde og en eventuel sammenlægning af organisationerne, men nu er planerne om en fusion skrinlagt.

Dansk Byggeri og Tekniq er allerede langt med en fusion af de to it-virksomheder byggeriets IT og EL & VVS DATA.

Derudover vil samarbejdet mellem de to organisationer blandt andet omfatte arbejdsmiljømæssige og erhvervspolitiske tiltag samt lokal- og regionalpolitiske forhold.

- De to organisationers medlemmer har mange fælles interesser, men der er også forskelle. Vi har desværre ikke kunnet finde en organisationsmodel, som begge medlemsgrupper ville føle sig hjemme i og identificere sig med, konstaterer Tekniq’s formand, Jesper Hansen.

Han lægger dog vægt på, at de skrinlagte sammenlægningsplaner ikke forhindrer et tættere samarbejde mellem organisationerne.

- Drøftelserne med vores gode kolleger i Tekniq er foregået i en positiv og konstruktiv ånd, og det fremtidige samarbejde er godt for medlemmerne, der jo på en række områder har fælles interesser, siger Dansk Byggeris formand, Povl Christensen.
-jhan

Brochurer

Staten vil stramme brugen af arbejdsklausuler

Staten vil stramme brugen af arbejdsklausuler

Beskæftigelsesministeren afventer redegørelser fra alle ministerier omkring brugen af arbejdsklausuler og kontrollen af disse

’Black Hverdag’ venter i efteråret

’Black Hverdag’ venter i efteråret

Danmarks Statistiks inflationstal for juli blev på +0,5 procent mod 0,3 procent i juni og 0,0 procent de foregående måneder. Til sammenligning landede inflationen i hele 2019 på +0,8 procent

Grøn omstilling bliver ikke gratis

Grøn omstilling bliver ikke gratis

Det kræver kloge investeringer, og derfor bør man ikke mindst se på, hvordan vi nedsætter behovet for energi

Genskaber landsbystemning i nyt boligområde

Genskaber landsbystemning i nyt boligområde

Arkitekterne Cornelius Vöge har netop afleveret tegnestuens første boligprojekt i hjembyen Roskilde. Det nye boligområde Hyrdehøj Husene skal genskabe stemningen fra landsbysamfundene