UgensErhverv.dk

Tjek pris og kvalitet

Det bør være lettere at gennemskue byggematerialers pris, dokumentation og kvalitet, mener Konstruktørforeningen

31-03-2005

Det bør være lettere at gennemskue byggematerialers pris, dokumentation og kvalitet, mener Konstruktørforeningen

I morgen, 1. april, lukker byggevarepriser.dk, som Erhvervs- og Byggestyrelsen etablerede med Krak som operatør, og to organisationer efterlyser nu en anden form for byggevarepriser.dk, der kan give større gennemsigtighed på markedet.

- Vi er enige i, at man ikke skal bruge flere penge på en hjemmeside, som ikke virker, men vi mener, at Erhvervs- og Byggestyrelsen sammen med byggeriets organisationer stadig skal arbejde for, at det bliver lettere at gennemskue byggematerialers pris, dokumentation og kvalitet. Vi savner den slags objektive sammenligninger, siger chefkonsulent og bygningskonstruktør Jacob Ravn Thomsen, Konstruktørforeningen.

Han foreslår en blanding af BYG’s gamle undertagsundersøgelser og undersøgelser i Forbrugerrådets blad Tænk.

Det kan være en måde at inddrage både pris og kvalitet. Det har byggevarepriser d.k. manglet, og det har været en af svaghederne, mener Jacob Ravn Thomsen.

- Samtidig bør man gøre et forsøg på at kigge bag om rabatordningerne på enkelte udvalgte byggematerialer. De hidtidige undersøgelser af rabatordninger har kigget på byggematerialer generelt, selv om rabatordningerne ofte er forskellige fra materiale til materiale.

Han mener, at undersøgelser af udvalgte byggematerialer kan finde sted i et samarbejde mellem branchens organisationer, men at det offentlige er nødt til at deltage for at skabe vægt bag en sådan ordning.

Økonom Bo Sandberg, BAT-kartellet, mener, at det er vigtigt at bevare fokus på konkurrencen og prisgennemsigtigheden for byggematerialer. Markedet er i dag for uigennemsigtigt, ikke mindst i grossistleddet. Fri konkurrence og fuld gennemsigtighed i prisdannelsen vil efter hans opfattelse være i alles interesse, både for branchen som sådan og for forbrugerne.
-jhan

Brochurer

Staten vil stramme brugen af arbejdsklausuler

Staten vil stramme brugen af arbejdsklausuler

Beskæftigelsesministeren afventer redegørelser fra alle ministerier omkring brugen af arbejdsklausuler og kontrollen af disse

’Black Hverdag’ venter i efteråret

’Black Hverdag’ venter i efteråret

Danmarks Statistiks inflationstal for juli blev på +0,5 procent mod 0,3 procent i juni og 0,0 procent de foregående måneder. Til sammenligning landede inflationen i hele 2019 på +0,8 procent

Grøn omstilling bliver ikke gratis

Grøn omstilling bliver ikke gratis

Det kræver kloge investeringer, og derfor bør man ikke mindst se på, hvordan vi nedsætter behovet for energi

Genskaber landsbystemning i nyt boligområde

Genskaber landsbystemning i nyt boligområde

Arkitekterne Cornelius Vöge har netop afleveret tegnestuens første boligprojekt i hjembyen Roskilde. Det nye boligområde Hyrdehøj Husene skal genskabe stemningen fra landsbysamfundene