UgensErhverv.dk

Besparelse på halv mia. kr. om året

Renovering nyt indsatsområde i Det Digitale Byggeri

31-03-2005

Renovering nyt indsatsområde i Det Digitale Byggeri


Erhvervs- og Byggestyrelsen har indgået en strategisk samarbejdsaftale med sbs Rådgivning om et udviklingsprojekt, som skal afprøve de kommende digitale bygherrekrav på renoveringsområdet og udvikle løsninger, der er tilpasset de særlige vilkår, som gælder ved renovering af eksisterende bygninger.

- Bygningsrenoveringen skal med, hvis vi skal have det fulde udbytte af digitalisering i byggeriet. Samarbejdet med sbs supplerer de initiativer, der allerede er i gang og understøtter fint Det Digitale Byggeris fokus på 3D-teknologien og digitale bygningsmodeller, siger vicedirektør Jesper Rasmussen, Erhvervs- og Byggestyrelsen.

I sbs Rådgivning ser man store perspektiver i at komme med under paraplyen i Det Digitale Byggeri.

- Det er godt, at vi nu samler kræfterne. Jeg er overbevist om, at det vil give god synergi til gavn for både renovering og nybyggeri, udtaler direktør Carsten Thomasen.

Halvdelen af samfundets byggeinvesteringer går til renovering af den eksisterende bygningsmasse. Opmåling og projektering udgør en ganske betydelig del af ressourceforbruget.

Hvis digitaliseringen kan effektivisere denne post med 5 procent, hvilket anses for realistisk, ville det i 2004 have reduceret omkostningerne med 425 mio. kr., viser beregninger i Erhvervs- og Byggestyrelsen.
-jhan

Brochurer

Staten vil stramme brugen af arbejdsklausuler

Staten vil stramme brugen af arbejdsklausuler

Beskæftigelsesministeren afventer redegørelser fra alle ministerier omkring brugen af arbejdsklausuler og kontrollen af disse

’Black Hverdag’ venter i efteråret

’Black Hverdag’ venter i efteråret

Danmarks Statistiks inflationstal for juli blev på +0,5 procent mod 0,3 procent i juni og 0,0 procent de foregående måneder. Til sammenligning landede inflationen i hele 2019 på +0,8 procent

Grøn omstilling bliver ikke gratis

Grøn omstilling bliver ikke gratis

Det kræver kloge investeringer, og derfor bør man ikke mindst se på, hvordan vi nedsætter behovet for energi

Genskaber landsbystemning i nyt boligområde

Genskaber landsbystemning i nyt boligområde

Arkitekterne Cornelius Vöge har netop afleveret tegnestuens første boligprojekt i hjembyen Roskilde. Det nye boligområde Hyrdehøj Husene skal genskabe stemningen fra landsbysamfundene