UgensErhverv.dk

Ny facade til Thomsens hus

Tdiligt modernistisk hus på Frederiksberg renoveret udvendigt.

30-03-2005

Tdiligt modernistisk hus på Frederiksberg renoveret udvendigt

Et af de fineste eksempler på et modernistisk hus i Danmark har fået restaureret en stærkt bekadiget gadefacade af jernbeton og glasbyggesten.

Den renoverede ejendom har adresse på H.C. Ørsteds Vej 54 på Frederiksberg, og er opført i 1939 af arkitekten Edvard Thomsen og ingeniøren Christen Ostenfeld. Huset blev fredet i 1996.

Bygningens gadefacade karakteriseres af store partier med glasbyggesten. For at bevare det oprindelige facadeudtryk er nye glasbyggesten specialfremstillet i Sverige.

Kulturarvsstyrelsen har støttet den omfattende restaurering med 700.000 kr.

- nn

Brochurer

Staten vil stramme brugen af arbejdsklausuler

Staten vil stramme brugen af arbejdsklausuler

Beskæftigelsesministeren afventer redegørelser fra alle ministerier omkring brugen af arbejdsklausuler og kontrollen af disse

’Black Hverdag’ venter i efteråret

’Black Hverdag’ venter i efteråret

Danmarks Statistiks inflationstal for juli blev på +0,5 procent mod 0,3 procent i juni og 0,0 procent de foregående måneder. Til sammenligning landede inflationen i hele 2019 på +0,8 procent

Grøn omstilling bliver ikke gratis

Grøn omstilling bliver ikke gratis

Det kræver kloge investeringer, og derfor bør man ikke mindst se på, hvordan vi nedsætter behovet for energi

Genskaber landsbystemning i nyt boligområde

Genskaber landsbystemning i nyt boligområde

Arkitekterne Cornelius Vöge har netop afleveret tegnestuens første boligprojekt i hjembyen Roskilde. Det nye boligområde Hyrdehøj Husene skal genskabe stemningen fra landsbysamfundene