UgensErhverv.dk

Største vækst i 20 år

Rockwools omsætning er steget 11 procent til 9,1 mia. kr. – overskud steg 59 procent til 405 mio. kr.

30-03-2005

Rockwools omsætning er steget 11 procent til 9,1 mia. kr. – overskud steg 59 procent til 405 mio. kr.

Stærk vækst i Central- og Østeuropa sikrede i 2004 Rockwool koncernen den største omsætningsvækst siden 1986.

Omsætningen nåede 9,1 mia. kr. og steg dermed 11 procent, hvilket er to procentpoint mere end forventet. Salget i december var ekstraordinært højt på grund af gode vejrforhold.

Årets resultat endte på 405 mio. kr., en fremgang på 59 procent i forhold til året før og 55 mio. kr. højere end forventet.

Især isoleringsdelen har bidraget til resultatfremgangen. Isoleringsmarkederne i Central- og Østeuropa viste stærk fremgang, men også de mere modne markeder i Vesteuropa og Nordamerika viste pæne vækstrater, idet boligbyggeriet lå på et godt niveau, og stigende energipriser øgede interessen for energibesparende tiltag.

I Tyskland var der dog atter en tilbagegang i markedet.

Årets investeringer var på 704 mio. kr.

For 2005 ventes en salgsvækst på 8 procent og et resultat på 450-500 mio. kr. samt investeringer på 1,1 mia. kr.

Udbyttet foreslås til 4 kr. per 10 aktie, hvilket er en stigning på 21 procent.
-jhan

Brochurer

Staten vil stramme brugen af arbejdsklausuler

Staten vil stramme brugen af arbejdsklausuler

Beskæftigelsesministeren afventer redegørelser fra alle ministerier omkring brugen af arbejdsklausuler og kontrollen af disse

’Black Hverdag’ venter i efteråret

’Black Hverdag’ venter i efteråret

Danmarks Statistiks inflationstal for juli blev på +0,5 procent mod 0,3 procent i juni og 0,0 procent de foregående måneder. Til sammenligning landede inflationen i hele 2019 på +0,8 procent

Grøn omstilling bliver ikke gratis

Grøn omstilling bliver ikke gratis

Det kræver kloge investeringer, og derfor bør man ikke mindst se på, hvordan vi nedsætter behovet for energi

Genskaber landsbystemning i nyt boligområde

Genskaber landsbystemning i nyt boligområde

Arkitekterne Cornelius Vöge har netop afleveret tegnestuens første boligprojekt i hjembyen Roskilde. Det nye boligområde Hyrdehøj Husene skal genskabe stemningen fra landsbysamfundene