UgensErhverv.dk

Lastbiler må transportere mere træ

Store træmængder efter januar-storm medfører tidsbegrænset hævelse af vægtgrænse.

29-03-2005

Store træmængder efter januar-storm medfører tidsbegrænset hævelse af vægtgrænse.


Efter januar-stormen ligger der så store mængder af træ og venter på at blive kørt til forarbejdning i træindustrien og videre til blandt andet byggebranchen, at myndighederne nu dispenserer for vægtgrænsen på transporter, så træet hurtigst muligt kan komme videre i systemet. Dispensationen gælder frem til den 30. november 2005.

Det nye regler fra Færdselsstyrelsen betyder, at tre-akslede lastbiler med en tilladt totalvægt på 26.000 kg kan benyttes ved national kørsel af stormfældet træ.
Samtidig hæves totalvægtgrænsen for påhængsvogne til 30.000 kg - gælder kun påhængsvogne, der ifølge typegodkendelsen har et samlet tilladt akseltryk på mere end 24.000 kg.
I alt er det muligt at køre med en totalvægt på op til 56.000 kg.

For at kunne køre med øget vægt skal der søges om transporttilladelse hos politiet efter reglerne om særtransport.

Læs mere om reglerne fra Færdselsstyrelsen her.
-ls.

Brochurer

Staten vil stramme brugen af arbejdsklausuler

Staten vil stramme brugen af arbejdsklausuler

Beskæftigelsesministeren afventer redegørelser fra alle ministerier omkring brugen af arbejdsklausuler og kontrollen af disse

’Black Hverdag’ venter i efteråret

’Black Hverdag’ venter i efteråret

Danmarks Statistiks inflationstal for juli blev på +0,5 procent mod 0,3 procent i juni og 0,0 procent de foregående måneder. Til sammenligning landede inflationen i hele 2019 på +0,8 procent

Grøn omstilling bliver ikke gratis

Grøn omstilling bliver ikke gratis

Det kræver kloge investeringer, og derfor bør man ikke mindst se på, hvordan vi nedsætter behovet for energi

Genskaber landsbystemning i nyt boligområde

Genskaber landsbystemning i nyt boligområde

Arkitekterne Cornelius Vöge har netop afleveret tegnestuens første boligprojekt i hjembyen Roskilde. Det nye boligområde Hyrdehøj Husene skal genskabe stemningen fra landsbysamfundene