UgensErhverv.dk
Ny betonteknik er bedre for miljøetStålfibrene, der anvendes til projektet, har en læ

Ny betonteknik er bedre for miljøet

Bundpladen til et stort regnvandsbassin på Eternitgrunden i Aalborg bliver både miljø- og arbejdsmiljøvenlig

19-04-2011

Billigere, hurtigere, bedre for miljøet og arbejdsmiljøvenligt. Både mennesker og miljø bliver vindere ved støbning af en stor bundplade af beton til et regnvandsbassin på Eternitgrunden i Aalborg, fordi bygherren i samarbejde med Stålfiberbeton-konsortiet har valgt at bruge beton med stålfibre i. Støbningen finder sted den 27. april 2011.

Traditionelle betonkonstruktioner består af beton, der omslutter et gitterværk af
armeringsstænger af stål. Projektet i Aalborg skal demonstrere en ny måde at gøre
tingene på, hvor en stor del af den tunge traditionelle armering er erstattet af en
kombinationsarmering bestående af 60 mm lange stålfibre, der er homogent fordelt i
betonen, og et tyndere armeringsnet.

Det kaldes en CombiSlab løsning. Den er dimensioneret i overensstemmelse med den gældende Europæiske norm DK-EN 1992-1-1 (Eurocode 2) med et revneviddekrav på 0,2 mm.
Det giver en bundplade, der er lige så stærk og holdbar, som en sædvanlig
konstruktion – men som har en række andre fordele.

”fortsætter…”- Den samlede mængde stål, der skal bruges, er reduceret med ca. 45 pct. Det sparer råstoffer og CO2-udledning, fordi det er energikrævende at fremstille stål. Samtidig er der en økonomisk besparelse på ca.25 pct. alene til materialer, siger projektleder for Stålfiberbeton-konsortiet, teamleder på Teknologisk Institut Dorthe Mathiesen.

Hertil kommer forbedringer for arbejdsmiljøet. Det er tungt arbejde at montere
armeringen før støbning. Men i Aalborg er der dels mindre af den traditionelle
armering, dels er de enkelte armeringsstænger tyndere, så de er lettere at håndtere.
Stålfibrene blandes maskinelt i betonen allerede på betonfabrikken.

- Desuden anvender vi selvkompakterende beton (SCC) til bundpladen. SCC har den egenskab, at betonen selv kan flyde ud i formen. Derfor slipper folkene på pladsen for en anden tung opgave, nemlig at arbejde med de store vibratorer, som er nødvendige for at få almindelig beton til at flyde, forklarer Dorthe Mathiesen.

Kombinationen af SCC og stålfibre til så stor en opgave som bundpladen er ny. Bundpladen på Eternitgrunden er da også et demonstrationsprojekt, der skal illustrere de nye muligheder, som Stålfiberbeton-konsortiets udvikler.

Derfor bliver støbearbejdet nøje overvåget af arbejdsmiljøeksperter, som bl.a. tæller tungeløft m.v., for at dokumentere fordelene i arbejdsmiljøet.


Bundpladen i Aalborg har et areal på cirka 900 kvadratmeter. Pladen er 40 cm tyk, og den støbes af cirka 380 kubikmeter beton, som indeholder 30 kg stålfibre pr.
kubikmeter.

Fakta om projektet

Regnvandsbassinet etableres i forbindelse med, at Eternitgrunden i Aalborg udvikles til
en ny, spændende bydel.

Bygherre: Søren Enggaard A/S

Rådgivende ingeniør: COWI

Entreprenør: MT Højgaard

Betonleverandør: Unicon

Stålfibre: Bekaert

Cementleverandør: Aalborg Portland

tøtte

Brochurer

Miljøminister får hals- og håndsret over brændeovne

Miljøminister får hals- og håndsret over brændeovne

Ministeren får bemyndigelse til uden om Folketinget at skærpe det fastsatte alderskrav for udskiftning af brændeovne eller fastsætte et partikeludledningskrav

Murer-robot klar til det monotone arbejde

Murer-robot klar til det monotone arbejde

BrickBot hjælper til med at lægge sten og mørtel og kan dermed gøre arbejdsmiljøet bedre for mange murere

Undgå revner og andre skader i CLT-elementer

Undgå revner og andre skader i CLT-elementer

Det er dog vigtigt at behandle det stadig mere populære CLT-materiale som et fugtfølsomt materiale, da det kan deformere og i værste fald nedbrydes af fugtpåvirkninger