UgensErhverv.dk

Holder øje med nye job

Firma vil gøre det nemmere for andre virksomheder at få overblik over offentlige udbud og licitationer.

02-03-2005

Firma vil gøre det nemmere for andre virksomheder at få overblik over offentlige udbud og licitationer.´


Hver år betaler det offentlige flere hundrede mia. kr. for opgaver, der bliver udført for dem – blandt andet af byggevirksomheder og andre leverandører. Det handler om at være vågen, hvis man som virksomhed skal få fat i en kontrakt, da der er mange om buddet. Nu tilbyder et firma kaldet Udbudsvagten at sørge for selve overvågningen af nye job, der bliver udbudt og sat i licitation af det offentlige.

Ifølge Udbudsvagten overvåger firmaet mere end 1500 kilder for udbud og licitationer samt skaffer direkte information, hver gang en relevant opgave udbydes.

Kontakten til firmaerne, der ønsker opgaver, sker via en kundeprofil. Hver gang Udbudsvagten finder et udbud, der matcher en kundeprofil, sendes det til den pågældende virksomhed via e-mail.

Udbudsvagten samarbejder med Advokatfirmaet von Haller for at have styr på juraen i forbindelse med blandt andet større EU-udbud, hvor udbudsmaterialet skal tjekkes og blandt andet undersøges om, det forfordeler særlige leverandører. Her kan advokatfirmaet bruges til at få myndigheder til at udarbejde nyt udbudsmateriale, så der reelt er lige vilkår for alle bydere.
-ls.

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

To landsbyer i Hedensted har fået godkendt fjernvarmeløsninger baseret på termonet efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Det betyder, at de to landsbyer nu kan igangsætte processen med at søge billig finansiering til anlæggene