UgensErhverv.dk
Flere virksomheder overholder standarden for betalingssikkerhed

Flere virksomheder overholder standarden for betalingssikkerhed

Verizons nye rapport om betalingssikkerhed – 2022 Verizon Business Payment Security Report – viser en forbedring i antallet af virksomheder, som overholder standarderne for betalingssikkerhed. Men også, at over halvdelen stadig ikke gør

Brochurer

Flere virksomheder overholder standarden for betalingssikkerhed

Flere virksomheder overholder standarden for betalingssikkerhed

Verizons nye rapport om betalingssikkerhed – 2022 Verizon Business Payment Security Report – viser en forbedring i antallet af virksomheder, som overholder standarderne for betalingssikkerhed. Men også, at over halvdelen stadig ikke gør