UgensErhverv.dk
Arkitekturpris for Udbetaling Danmark

Arkitekturpris for Udbetaling Danmark

Vordingborg Kommune har præmieret Udbetaling Danmark-byggeriet med bygningsprisen 2013

07-10-2013

Den 6600 m2 store administrationsbygning, der netop har fået tildelt Vordingborg Kommunes bygningspris 2013, er daglig arbejdsplads for over 200 medarbejdere, der administrerer offentlige ydelser.

Bygningen er udviklet og projekteret af Mikkelsen Arkitekter, og målsætningen har været at udvikle en bygning, der skaber optimale rammer for et moderne arbejds­fællesskab, præget af faglig udveksling og synergi. For at optimere dagslysindtagelsen er de fleksible arbejdspladser placeret ude langs facaderne, mens selve bygningen fremstår som en helhed, der løbende relaterer sig til omgivelserne.
Resultatet er en bæredygtig administrations­bygning med varierede og klart definerede offentligheds­grader.     

- Arbejdspladserne er fordelt ud over tre etager og tre bygningsvolumener, der er kædet sammen af et vertikalt bevægelsesrum. Ligesom i vores arbejde med Rambølls hovedsæde i Ørestaden har vi i Vordingborg skabt en bygning, hvor det centrale atrium udgør hjertet, der fører mennesker og aktiviteter videre ud i bygningen. Målet har været at skabe en bæredygtig, dynamisk og levende arbejdsplads, hvor ansatte og brugere mødes og inspirerer hinanden, samtidig med at det er let at få overblik over de aktiviteter, der finder sted i huset. Derudover har vi sikret en klar opdeling af offentlige, halvoffentlige og private funktioner, som arbejdet med registerfølsomme oplysninger også kræver, forklarer arkitekt maa Niels Thorup, Mikkelsen Arkitekter, der har været sagsansvarlig på projektet.

Et klart og forståeligt greb
Som bygherre stillede ATP store krav til bæredygtighedsparametre som eksempelvis indeklima, integration af dagslys, medarbejderkomfort og et minimalt behov for vedligehold. Det har blandt andet resulteret i et specialudviklet vindueselement, hvor guldbronzefarvede karnapper fungerer som små, lokale dobbeltfacader med integreret solafskærmning. Karnapperne giver i samspil med de grå/gule teglfacader Udbetaling Danmark i Vordingborg et nordisk og skulpturelt udtryk.
I motivationen for bygningsprisen blev det blandt andet fremhævet, at:

- …bygningen er placeret i sammen­hæng med erhvervs- og institutionsbygninger langs baneterrænet, der herfra åbner sig mod vest og det åbne land. Et klart og forståeligt greb (… gør at) bygningen fremstår, i såvel sit ydre som indre, lyst og venligt, og er veldisponeret omkring et centralt åbent trapperum med arbejdspladser til mere end et par hundrede medarbejdere.

- kj

Brochurer

Færre klager over håndværkerens arbejde

Færre klager over håndværkerens arbejde

Byggeriets Ankenævn modtog sidste år 693 klagesager. Det er et fald på 48 sager i forhold til 2018, og det laveste antal i tre år. Det er cirka hver tredje boligejer, der får helt eller delvist medhold

Arbejde for milliarder venter på de unge i kloakken

Arbejde for milliarder venter på de unge i kloakken

Danske Kloakmestre og Byggeriets Uddannelser stikker hovederne sammen for at imødegå katastrofal mangel på rørlæggere og kloakmestre

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

To nye BIM-standarder er netop udkommet på dansk. Standarderne skal være med til at lette samarbejdet mellem byggeriets parter, uanset om man er stor entreprenør eller mindre underleverandør

Byg hurtigt og bæredygtigt med krydslamineret træ

Byg hurtigt og bæredygtigt med krydslamineret træ

Træinformation sætter fokus på de muligheder, der opstår, når man bygger med krydslamineret træ