UgensErhverv.dk

Ovenlys sikrer kæmpehal

Effektiv brandventilation sikrer landets største messehal uden sprinkleranlæg eller brandbemaling.

06-04-2004

Effektiv brandventilation sikrer landets største messehal, der hverken er sprinklet eller brandmalet.

Af Niels Nielsen, arkitekt maa

Den nye multifunktionelle messehal i Herning er så stor, at Bygningsreglementets brandforskrifter ikke rækker. I stedet er brandsikkerheden baseret på en helhedsvurdering ud fra computersimulationer af brandens og publikums reaktioner i værst tænkelige brandsituationer.
For alle tilfælde gælder, at fokus er rettet mod at få den farlige røg hurtigt ud af det store halrum, hvor sprinkling ikke har nogen effekt.

Enormt volumen
To hele fodboldbaner kan ligge inde under den store tagkonstruktion på den nye messehal i Herning. Et enormt volumen med et frit spænd på 75 m, en længde på det dobbelte og 13 m op til kippen, der giver udstillerne maksimal frihed til at indrette sig.

- Messehallen er så kæmpestor, at brandsikkerhedskravene i det eksisterende Bygningsreglement ikke rækker. Brandgodkendelsen bygger derfor på ’Det funktionsbaserede Bygningsreglement’, hvor man vurderer bygningen fra en overordnet synsvinkel og ser mindre strengt på, om afstandene til flugtvejene eller om deres samlede bredde er overholdt i alle tilfælde, fortæller Finn Buus Steffensen fra Niras, der har udarbejdet den brandstrategirapport, som ligger til grund for brandmyndighedernes godkendelse af messehallen.

- Den samlede vurdering af brandsikkerheden er i stedet baseret på computersimuleringer, hvor man i en 3D-model af bygningen gennemspiller en række værst tænkelige scenarier for, hvordan en brand kan udvikle sig og publikums muligheder for at komme i sikkerhed; og derudfra træffer nogle forholdsregler.

Ingen sprinkling
Det betyder i praksis, at der er en række ellers almindelige byggetekniske og brandsikkerhedsmæssige foranstaltninger, som ikke er foretaget i messehallen. For eksempel er der ikke noget sprinkleranlæg, og tagets stålkonstruktionen er ikke brandmalet.

- Den store loftshøjde betyder, at sprinkling, som normalt er et krav i en bygning som denne, ikke vil have nogen virkning. Tværtimod ville sprinklere kunne forværre forholdene ved kun at køle røgen ned og derved forhindre den i at forsvinde ud gennem åbningerne i taget, forklarer Finn Buus Steffensen.

- Til gengæld er bygningen udstyret med et effektivt automatisk brandalarmeringsanlæg, der gør, at en brand kan detekteres tidligt. Herefter gælder det om at få fjernet røgen - for det er røgen mere end ilden, der er farlig for menneskene, som opholder sig hallen.

Spærenes manglende brandbemaling opvejes af, at de er overdimensioneret, så de kan klare en kritisk ståltemperatur på omkring 570 til 590 grader. Kun de bærende lodrette stålsøjler langs facaden er brandbeskyttet ved at være pakket ind i gips.
Tagkonstruktionen holdes yderligere sammen af en stor gitterbjælke hele vejen rundt langs facaden, der gør, at en søjle kan bryde ned, uden at hele taget styrter sammen.

Ammestuesnak
Røgen lukkes ud gennem aflange, hvælvede ovenlyskupler. Ovenlysene åbner mekanisk på signal fra det automatiske brandalarmeringsanlæg, men er dobbeltsikrede i tilfælde af strømsvigt ved at være fremstillet af kollaberbart polycarbonat, der bryder sammen ved varmepåvirkningen fra røgen.

Samtidig med, at ovenlysene lukker op, åbnes en række porte i facaden, så der kan komme luft til og drive røgen hurtigere ud.

- Al snak om, at man kan indkapsle ilden ved at blokere for ilten, er ammestuesnak, siger Finn Buus Steffensen.

- Trenden inden for brandbekæmpelse handler om at kunne styre røgen og få den hurtigt væk. Desuden ville det være umuligt at blokere for ilten i en hal med en størrelse som messehallen i Herning, der i sig selv rummer ilt nok til at føde en brand i flere dage.

Brandslange og pumpevogn
Den nye messehal er også godkendt til store sports- og koncertarrangementer. I bygningen er plads til enten 6000 siddende tilskuere eller 10.000 stående publikummer.

Ved sådanne arrangementer er det nødvendigt at træffe særlige forholdsregler. For eksempel er der i den ene gavl og midt på den ene langside, hvor scenen ved en større rockkoncert tænkes placeret, installeret en tilkobling for en brandslange og en pumpevogn. Under en koncert vil brandslangen være bemandet, så det er muligt at gribe ind i det øjeblik, en brand skulle bryde ud i sceneområdet.De aflange ovenlyskupler er ekstra vigtige for brandsikkerheden i den nye store messehal i Herning, hvor rummet ikke er sprinklet eller konstruktionerne brandmalet. – Foto: CC Contractor.Messehallens store højde gør, at sprinkling ikke har nogen effekt i tilfælde af brand. – Foto: Messecenter Herning.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Bred politisk aftale mellem regeringen, DanmarksDemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om at bekæmpe social dumping

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Gevinsterne ved social dumping har været så store, at de lyssky entreprenører har ifølge BAT været ligeglade

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

SMVdanmarks administrerende direktør er stærkt utilfreds med, at erhvervsministeren bagatelliserer, at store virksomheder ’tvinger’ eksempelvis håndværkerfirmaer til at acceptere meget lange betalingsfrister